Nyfödd bebis ligger på mammans bröst

Publicerad 17 juni 2015

Hörselbesvär vanligt på förlossningen

Buller

Skrik från födande kvinnor kan jämföras med ljudtoppar vid en rockkonsert. Varannan anställd upplever hörselbesvär. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

De ljudnivåer som uppmäts i en förlossningssal överskrider rådande gränsvärden. Men tidigare forskning har främst fokuserat på buller i industrimiljö. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kartlagt ljudmiljön på en av Sveriges största förlossningsavdelningar.

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open, visar att ljudnivåerna under nästan hälften av arbetspassen överskred 80 decibel vilket är det nedre gränsvärdet för den ljudnivå vi får utsättas för under en arbetsdag enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

– Totalt noterade vi 50 tillfällen under 61 arbetspass då maxnivån 115 decibel överskreds. Vid sex av dessa kunde vi via mätprotokoll med säkerhet koppla de höga nivåerna till en pågående förlossning, säger Sofie Fredriksson, forskare vid Sahlgrenska akademin i en kommentar.
Hela 55 procent av förlossningspersonalen som ingick i studien upplevde någon form av hörselrelaterat besvär.

– Vanligast var ljudtrötthet och svårighet att uppfatta tal, något som vi såg hos en tredjedel av personalen. Vi såg också en statistiskt signifikant koppling mellan en beräknad bullerdos och hörselbesvären tinnitus samt ljudtrötthet, säger Sofie Fredriksson.

I studien framkom knep som förlossningspersonalen använder för att dämpa ljud. Ett sådant var att få den födande kvinnan att skrika i sin lustgasmask, ett annat var att få de som föder att fokusera på krystningar istället för skrik. Sofie Fredriksson och hennes kollegor rekommenderar dock hörselskydd. I dag finns diskreta öronproppar som dämpar lagom mycket och som inte hindrar samtal.

Artikeln The effect of occupational noise exposure on tinnitus and sound fatigue among obstetrics personnel publicerades i British Medical Journal Open i mars.

Taggar: Buller