Publicerad 7 december 2015

IT-system som stjälper mer än de hjälper

Digital arbetsmiljö

IT-system som hänger sig, system som inte pratar med varandra och medarbetare som lägger mer tid på att hantera IT än sitt eget arbete. Att den digitala arbetsmiljön är ett problem för många konstateras i en ny kartläggning från Arbetsmiljöverket av digital arbetsmiljö.

– När man inför nya IT-system så pekar alla undersökningar på att vi upplever att kraven ökar. Behärskar jag det här, har jag full koll, känner jag stöd? Därför är det extra viktigt att vi utformar IT-stöd så att kontrollen blir hög och det sociala stödet starkt. Men de som jobbar med IT-utveckling förstår inte alltid att de här sakerna är viktiga, säger Bengt Sandblad, professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom rapporten. Enligt honom matchar dagens IT-system alltför sällan människans egenskaper och förmågor.

Samtidigt har IT-stöden utvecklats och är idag betydligt mycket mer effektiva än för bara några år sedan, menar Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH, som också arbetat med rapporten.

– Men eftersom tekniken funkar väldigt mycket bättre har också kraven från samhället på vad vi ska göra ökat i samma takt.

Det finns inte heller något som tyder på att vi vill vara utan tekniken. Men problemet är att systemen inte bidrar till så mycket nytta som de borde göra och att det finns saker som hindrar oss för att utnyttja potentialen. Det är inte så att vi är emot digitaliseringen. Vi behöver mer, men bättre, säger Bengt Sandblad.

Problemen i dagens digitala arbetsmiljö är alltså många, enligt rapporten. Medarbetare som blir störda av att de måste fokusera på verktygen istället för på sitt arbete. System som införs mest för att det är möjligt, inte för att de behövs. Informationsöverflöd i många olika verktyg, som dator, telefon, läsplatta. Svårigheter att få en överblick över sitt arbete. Stress i kombination med stillasittande.

– Många använder inte bara ett system utan tjugo och om alla system har lite problem och man gör olika saker på olika sätt så blir helheten väldigt rörig. Det stör och hindrar oss från att jobba bra. Vi blir irriterade och stressade och det påverkar oss på olika sätt, säger Bengt Sandblad.

Rapporten pekar också på åtgärder för att komma åt problemen. En viktig del handlar om forskningen, som måste bli både bättre och mer omfattande, och lagstiftningen som både behöver moderniseras och användas.

– Det finns en föreskrift om bildskärmsarbete från 1998 som egentligen säger väldigt mycket bra. Om vi levde upp till den skulle många problem inte finnas. Men bekymret är att vi inte tillämpar den, säger Bengt Sandblad.

För arbetsgivare handlar det om att förstå IT är ett strategiskt verktyg och att det är en viktig del av de anställdas arbetsmiljö. Och kunskapen måste finnas på vd-nivå.

– Traditionellt har den kunskapen inte funnits där, men i dag måste IT användas i hela organisationen för att det ska fungera. Säg den organisation som skulle klara sig om man skulle stänga av systemen helt, säger Jan Gulliksen.

Ladda ner rapporten:

Siffror om digital arbetsmiljö

  • 35 procent av alla i arbetslivet rapporterar att de har ont i nacken och övre delen av ryggen varje vecka.
  • 29 procent rapporterar att de sitter still mer än två timmar i sträck varje dag.
  • 43 procent upplever att de för det mest inte, eller aldrig, kan bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras.

Taggar: StressITDigitalisering