Publicerad 9 september 2015

Lösningsmedel kan skada hörseln

Kemikalier

Vissa lösningsmedel, ensamma eller i kombination med buller, ökar risken för bestående hörselnedsättningar. Det visar såväl djurförsök som studier på människor. Trots det är det väldigt få som känner till riskerna.

Ann-Christin Johnson, docent på Karolinska Institutet har i flera år arbetat med att informera såväl yrkeshygieniker som företagshälsovården om riskerna och hur man bäst skyddar sig mot dessa.

– Vi vet att ämnen som styren, toluen och blandningar med olika aromatiska lösningsmedel ökar risken för hörselnedsättningar, samma sak gäller bly och kolmonoxid. Sedan 2012 har dessa ämnen fått en så kallad B-märkning på gränsvärdeslistan för kemikalier vilket varnar för risken för hörselnedsättning även vid måttliga ljudnivåer, men jag tror att det är väldigt långt kvar innan kunskapen kommit ut på samtliga berörda arbetsplatser, säger hon.

En hörselnedsättning kommer ofta smygande under flera år och det är ofta inte förrän den drabbade gör ett hörseltest som man upptäcker problemet. Samtidigt är det relativt enkelt att minska riskerna genom att dels följa de gränsvärden som finns, men även genom att inkludera de personer som utsätts för kemikalierna i hörselskyddsprogrammen på arbetsplatsen, där man bland annat regelbundet mäter hörseln och ljudnivåerna.

De aromatiska lösningsmedlen skadar hårceller i innerörat medan andra ämnen tycks ha en mer central påverkan högre upp i hörselsystemet. Buller skadar också örats hårceller och kombinationen med kemikalier innebär stora påfrestningar för hörselsystemet.

– Sen vet vi att det finns vissa läkemedel som kan ge samma effekt, dels gäller det vissa cancermediciner eller antibiotika som används vid mycket allvarliga infektioner. Men även smärtstillande läkemedel med acetylsalicylsyra som finns bland annat i Magnecyl eller Treo har i djurförsök gett bestående hörselskador vid höga doser tillsammans med lösningsmedel eller buller, säger Ann-Christin Johnson.

 

Taggar: BullerKemikalier