Publicerad 28 maj 2015

Mindfulness kan minska olyckorna

Arbetsskador

Psykologisk träning i form av mindfulness minskar risken för att idrottsmän skadar sig, visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad. Något som även skulle kunna användas för att minska skador och olyckor i arbetslivet.

Andreas Ivarsson har i sin avhandling studerat vilka effekter stresshantering har när det gäller att minska antalet skador hos elitidrottsmän.Andreas Ivarsson

– Mindfulness handlar i stor utsträckning om att kunna fokusera på det som är viktigt för stunden. Det är viktigt inom arbetslivet, speciellt inom yrken där det handlar om att fatta snabba beslut. Genom att arbeta med mindfulness ökar man chansen för att kunna ta bra beslut trots att man är stressad, säger han och tillägger att det finns flera förklaringar till varför stress ökar risken för skador.

En av förklaringarna är att stressade personer inte kan processa viktig information på ett lika bra sätt som när de inte upplever stress.

– Om vi tar fotboll som ett exempel är det viktigt att snabbt kunna bearbeta information relaterad till medspelare, motståndare och boll. Misslyckas man med detta och fokuserar på andra saker är det större sannolikhet att spelaren tar fler beslut som sätter honom eller henne i riskfyllda situationer.

I studien undersökte Andreas Ivarsson på vilka sätt en psykologisk intervention, baserad på mindfulness och acceptance-träning, skulle kunna minska risken för skador. Deltagarna i den grupp som fick psykologisk träning hade färre skador än kontrollgruppen som inte deltog i interventionen.

– Vi kommer att fortsätta att arbeta med mindfulness och andra tekniker för stresshantering för att se om vi kan finna liknande resultat i upprepade studier. Än så länge har vi inte märkt något uttalat intresse från organisationer inom arbetslivet, men det hade varit väldigt intressant att undersöka sambandet mellan stresshantering och förebyggande arbete inom arbetslivet.

Här hittar du avhandlingen

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorStress