Lastbil på väg

Publicerad 17 mars 2015

Ny satsning ska minska skadorna inom transport

Transportbranschen är skadedrabbad och det vill Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd ändra på. Nyligen startade en studie om distributionschaufförers och terminalarbetares arbetsmiljö.

Enligt statistiken jobbar 6 procent av alla anställda i transportbranschen, samtidigt som 12 procent av alla arbetsskador härrör från samma bransch. För att få svar på frågan om vad i arbetsmiljön som leder till olyckor och arbetssjukdomar – och för att bli bättre på att förebygga problem – tar Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd, TYA, nya initiativ.

– Ingen har egentligen tagit reda på vad olyckorna och sjukdomarna beror på. Man har skadat sig, fallit eller klämt sig men vi vet egentligen inte varför, säger Elaine Brun, projektledare på TYA.

Den studie som nu startar, med finansiering via AFA Försäkring, ska specialstudera distributionschaufförers och terminalarbetares arbetsskador och gräva djupare i orsakerna till varför de sker. Parallellt har den första trendindikatorn över arbetsskador i branschen publicerats. Indikatorn består av ett informationsblad och en broschyr som presenterar arbetsskadefakta och statistik för de vanligaste yrkesgrupperna inom TYA:s branschområden. Tanken med indikatorn är också att försöka sätta siffrorna i ett större samhälleligt sammanhang.

– Tittar vi tio år bakåt i tiden kan vi se att arbetssjukdomarna ökat men att arbetsskadorna har hållit sig på ungefär samma nivå. Samtidigt går det att se att arbetsskadorna följer samhällstrenderna och transport är en bransch som i dag är hårt utsatt för konkurrens. Och det viktigaste är att alla jobbar på ett bra sätt. Det finns mycket att göra, annars skulle vi inte ha dessa skador.

Länk till indikatorn

Fakta Trendindikatorn

Trendindikatorn ska publicera en gång i halvåret och en mer detaljerad rapport publiceras årsvis.
Studien om distributionschaufförer och terminalarbetare beräknas vara klar 2017.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorSäkerhet