Publicerad 7 april 2015

Nytt projekt ska minska gruvolyckor

Arbetsolyckor

Luleå tekniska universitet och LKAB ska tillsammans undersöka hur man kan förbättra arbetsmiljön för både anställda och inhyrda entreprenörer som jobbar i gruvan. Bland annat hoppas man att en bättre samordning kommer att minska risken för allvarliga olyckor.

Magnus Nygren. Foto: Luleå tekniska universitetSyftet är att dels tydliggöra hur arbetet organiseras i dagsläget men även att lyfta fram hur samordningen kan bidra till att säkra arbetsförhållandena i komplicerade nätverk av entreprenörer och underentreprenörer.

– Det saknas grundläggande forskning när det gäller det här området inom gruvindustrin, något som detta projekt har tagit fasta på, säger Magnus Nygren, doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Han anser att en väl fungerande samordning kan hjälpa till att säkerställa att de gemensamma skyddsåtgärderna på arbetsstället upprätthålls.

– Men sen vet vi att detta i sin tur kan bidra till att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för entreprenörerna, bland annat genom att skapa en ökad delaktighet genom till exempel regelbundna samordningsmöten.

En viktig del av forskningsprojektet är att bringa klarhet i hur statistiken ser ut när det gäller olycksfall i gruvindustrin, dödsfall såväl som andra olyckor.

– Vi ska titta närmare på vad som inkluderas i den officiella nationella statistiken och från vilka grupper och branscher uppgifterna kommer.

I dagsläget finns det endast ett fåtal internationella studier som fokuserat på entreprenörers säkerhet inom gruvindustrin, däremot finns det underlag från annan forskning inom byggbranschen.

– Det är viktigt att planera och organisera arbeten på ett sådant sätt att det inte leder till tidspress och stress hos entreprenörer, säger Magnus Nygren som menar att förbättringar i arbetsförhållandena minskar i stort sett alltid risken för olyckor.

Dessutom visar annan forskning att det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan samordningsansvar och arbetsgivaransvar i det praktiska, dagliga arbetet.

– På så sätt blir roll- och ansvarsfördelningen mellan alla inblandade parter tydligare.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteArbetsolyckor och arbetsskador