Publicerad 19 oktober 2015

Otrygga anställningar påverkar arbetsmiljön

Otrygga anställningar

Otrygga anställningar påverkar inte bara individer negativt. Det får konsekvenser för hela den psykosociala arbetsmiljön enligt en ny avhandling.

Lena Låstad på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet har tittat närmare på hur otrygga anställningsförhållanden påverkar arbetsplatsen. Resultaten visar att otrygga anställningar inte är en fråga som enbart berör enskilda individer utan ger avtryck på hela den psykosociala arbetsmiljön.

– Den tidigare forskningen har främst fokuserat på anställningsotrygghet som en individuell upplevelse, att man som individ oroar sig över att man kanske kommer att förlora jobbet. Men anställningsotryggheten uppstår i en social kontext, på arbetsplatsen, och då är det viktigt att undersöka hur den kollektiva upplevelsen av anställningsotrygghet påverkar, säger Lena Låstad.

De tre delstudierna i avhandlingen är baserade på enkätdata som samlats in i Sverige och Belgien, där Lena Låstad undersökt om anställda skiljer mellan egen anställningsotrygghet och upplevelsen av ett klimat av anställningsotrygghet på arbetsplatsen.

– Dessutom har jag undersökt vad som kommer först, en anställningsotrygghet som är kopplad till det egna jobbet, eller ett upplevt klimat av anställningsotrygghet. Jag fann att det som är särskilt stressande för de anställda är själva ovissheten och hur de ska förhålla sig till den.Lena Låstad

För att minska känslan av otrygghet är det viktigt med god kommunikation enligt Lena Låstad.

– Då kan man undvika att det uppstår rykten och osäkerhet kring vad som kommer att hända. Det är även viktigt att anställda får möjlighet att vara med och påverka i frågor som rör organisationens framtid och utveckling.

Lena Låstad anser att bland annat facket kan hjälpa till med att skapa tydlighet i vad det är som gäller och vad man kan få hjälp med om man skulle förlora jobbet.

Ladda ner avhandlingen:

Taggar: ArbetsklimatPsykisk hälsa