Kvinna färgar håret

Publicerad 19 augusti 2015

Så jobbar frisörer säkrare

Allergier

Kemiska ämnen i hårfärg kan ge allergi. Frisörer är särskilt utsatta. Men ett par åtgärder minskar riskerna att drabbas. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Den som ofta kommer i kontakt med kemiska ämnen i hårfärg utsätts för en hög risk att få eksem och klåda. Frisörer har länge uppmanats att vara varsamma med hur de hanterar hårfärg på sina arbetsplatser.

– I en ny studie har vi tittat på hur mycket hårfärgämnen frisörer får på sina händer vid olika arbetsmoment när de färgar och klipper hår, berättar Marie-Louise Lind vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet.

20 frisörer på 11 olika salonger har deltagit i undersökningen. Arbetsmoment där frisörerna inte har handskar studerades särskilt, till exempel klippning av nyfärgat hår, då det är svårt att jobba med skyddshandskar.

– Vi såg att applicering av färg och klippning av nyfärgat hår var de moment som gav mest exponering på händerna, säger Marie-Louise Lind.

Hårfärgerna innehåller ett flertal ämnen som är starkt allergiframkallande, bland annat aromatiska aminer som p-fenylendiamin och toluendiamin.

Ett sätt att minska hudexponeringen av hårfärgämnena är att först klippa håret och sedan färga det.

– Men det tar längre tid att jobba så. Bland annat för att man måste vänta på att håret ska torka mellan klippning och färgning, säger Marie-Louise Lind.

Att använda handskar betyder mycket för att minska hälsoriskerna. I studien granskades olika handskmaterial och vad de ger för skydd. Handskar av pvc, naturgummilatex och nitrilgummi testades.

– Laboratorietesterna visade att genombrottstiden för hårfärgämnena var över en timme för alla testade handskar. Allra längst genombrottstid hade nitrilgummihandskarna – 223 minuter. Men alla handskar bör bytas åtminstone efter varje färgning, säger Marie-Louise Lind.

Genom att använda handskar förhindras också att hårfärg sprids från händerna till olika redskap på arbetsplatsen och sedan finns kvar på vagnar, skåp, handtag och liknande.

– Det finns också frisörer som använder handskarna fel, till exempel ut och in, när de är trasiga eller handskar som redan är använda. Då försvinner en stor del av handskarnas skyddande verkan.

I studien testades dessutom hur länge hårfärgämnen släpper från nyfärgat hår. Några kunder fick lämna hårprover varje vecka. Det visade att håret avger allergiframkallande ämnen i upp till två veckor.

– Resultat av studien kommer att användas för att ta fram råd om hur man kan skydda sig mot allergi i frisörbranschen. Det kommer också att kunna användas vetenskapligt för fortsatt forskning om hur färgämnen påverkar huden, säger Marie-Louise Lind.

Taggar: AllergierKemikalier