Arkitektskiss

Publicerad 19 mars 2015

Så kan fler bidra till bra lokaler

Modeller av maskiner och utrustning som kan flyttas runt på en skiss. Det är ett bra sätt att involvera medarbetarna och fånga upp arbetsmiljöfrågor vid ombyggnation på jobbet, enligt en dansk studie.

Bättre belysning och arbetsställningar. Det blev resultatet när ett danskt mejeri fick möjlighet att testa en ny metod för att involvera medarbetare i ny- och ombyggnation av arbetslokaler. Projektet leddes av forskare vid Danmarks Tekniske Universitet . Metoden som användes är dialogbaserad och går ut på att medarbetarna får flytta runt små modeller på maskiner och annan arbetsutrustning på en skiss över de nya lokalerna samt komma med synpunkter på vad som fungerar bra respektive dåligt i de befintliga lokalerna. Tanken är att arbetsmiljöaspekter ska komma fram i ett tidigt stadium.

– Det är ett välkänt problem att inredningen inte alltid blir bra och att det kan leda till arbetsmiljöproblem som till exempel obekväma arbetsställningar. Det blir en dyr lösning att göra om i efterhand. Både för verksamheten och arbetsmiljön är det mycket bättre att inreda bra från början medan byggprojektet är på skisstadiet, säger Ole Broberg, forskare på Danmarks Tekniske Universitet, i en kommentar

Bristande arbetsmiljö i nya lokaler beror antingen på att medarbetarna inte involverats i processen eller att processen varit för ytlig, enligt Ole Broberg.

– Ingenjörer och arkitekter föreslår sällan att ta med medarbetarna och det är inte många byggherrar som tänker på det själva. Många företag är också osäkra på hur de ska göra rent praktiskt för att involvera medarbetarna, säger han.

Ole Broberg och hans forskarkollegor har studerat andra nybyggnationer för att se om de arbetsmiljöproblem som uppstått efter projektets slut hade kunnat undvikas i projekteringsfasen. Med det som grund har de sedan utvecklat metoden. 

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsmiljöarbete