Publicerad 20 april 2015

Samarbete ger bättre hygien på sjukhus

Det är svårt att behålla steriliteten i alla arbetsmoment inför en operation. En orsak är kunskapsbrist hos personalen som inte alltid vet när de ska sprita sina händer, en annan orsak är att vårdteamet sällan får tid att träna samarbete. Det visar resultatet från en observationsstudie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Forskargruppen i Göteborg har under ett års tid studerat arbetsmoment vid 94 operationer. En stor del av momenten utförs när en patient ska sövas; det kan till exempel handla om att sätta in en kateter i en ven eller ett urinrör, eller att lägga en ryggbedövning. Vid dessa vårdmoment är det viktigt att både händer och instrument är helt sterila, och att händer desinficeras innan handskar sätts på – annars överförs händernas bakterier till handskarna. Men att använda handsprit på rätt sätt visade sig vara lättare sagt än gjort.

I 90 procent av de över 2000 observerade vårdmomenten bröts steriliteten eftersom personalen inte hade spritat sina händer innan de satte på sig handskar.

– Grunden för den aseptiska, sterila, tekniken är att man desinficerar sina händer. Men det räcker inte med det, man behöver också bevara utrustningen ren och steril tills den används. De flesta tror att de arbetar rätt med handskar, men istället bidrar de till ökad risk. Har man tagit på sig handskar med smutsiga händer är de inte längre sterila, och då är det lätt att föra egna bakterier till patienten. Och de instrument man tagit i är inte heller längre sterila, säger Annette Erichsen Andersson, som har lett studien.

Men att händer inte spritas handlar varken om slarv eller nonchalans, anser Annette Erichsen Andersson.

– Personalen är inte dum eller dålig. Men arbetet vid operationer är komplext, många saker händer samtidigt, det blir hela tiden avbrott i arbetet och för att alla processer ska fungera krävs teamwork. Och det studien framför allt visar är att de aseptiska, sterila, metoderna är svåra att tillämpa, säger hon.

Bristande teamwork är alltså en sannolik förklaring till att de sterila rutinerna inte fungerar. En annan är att det inte finns standardiserade processer för hur vårdmoment ska göras. En tredje är bristande kunskaper om basala hygienrutiner.

– Vi behöver ökade kunskaper om hygien och de behöver finnas med i utbildningarna och på klinikerna. Dessutom behöver vårdteamen få träning i att arbeta med steril teknik, men i dag finns tyvärr väldigt lite tid för lärande i arbetet.

Nu går forskarna vidare genom att intervjua vårdpersonal om vilka förutsättningar de behöver för att jobba på ett säkert sätt. En vårdavdelning ska också utveckla en "Best practice".

– Jag tror man är omedveten om hur man ska göra, och jag tror till och med att man tror att man arbetar på ett bra sätt. När jag är ute och pratar om det här blir alla ofta väldigt chockade. Herregud, är det så här det är!

Taggar: Arbetsmiljöarbete