Publicerad 26 augusti 2015

Skiftarbete ökar risk för stroke

Stroke

Den som jobbar skift eller utför arbete i bullriga miljöer löper större risk att drabbas av stroke. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering.

I förra veckan kunde Arbetsliv rapportera om en internationell studie som visade på ett samband mellan långa arbetsdagar och risken att drabbas av stroke. Nu kommer en svensk studie som också visar att faktorer i arbetsmiljön har betydelse för risken att drabbas av stroke. Denna gång är det Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som gått igenom 12 000 vetenskapliga artiklar om faktorer i arbetsmiljön kopplade till hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

SBU:s genomgång visar att det finns ett tydligt samband mellan låg kontroll och höga krav i arbetet och risken att drabbas av hjärtsjukdom.

– Den fanns fler studier än vi trodde från början och man kan säga att vi nu har verkliga belägg för att det finns samband mellan en dålig psykosocial arbetsmiljö och hjärtinfarkt, säger professor Töres Theorell som lett projektet.

När det gäller stroke finns inte lika många vetenskapliga studier, men SBU:s rapport visar att låg kontroll och höga krav i jobbet samt skiftarbete/nattarbete, buller och strålning ökar risken för stroke.

– Men i princip alla de faktorer som nämns som negativa för hälsan i vår rapport är ju möjliga att påverka. Vi kan organisera arbetet på ett sådant sätt att de anställda får större möjlighet att påverka sin situation. Vi kan också minska bullerexponering på olika sätt. När det gäller skiftarbete behövs mer forskning om det finns vissa typer av skiftscheman som är mer skadliga än andra, säger Katarina Jood, docent och strokeexpert vid Göteborgs universitet.

Taggar: BullerArbetstid