Publicerad 29 januari 2015

Ny studie mäter mental arbetsbelastning

Skogsmaskinförare har en väldigt stor press på sig att prestera eftersom de använder sig av stora och dyra maskiner som framförs i ett högt tempo. I en ny studie har forskare försökt ta fram metoder som ska mäta hur stor den mentala arbetsbelastningen egentligen är.

Martin Englund, forskare, Teknik & virke, Skogforsk. (Foto: Skogforsk)Skogsmaskiner har en mycket stor teknisk kapacitet som inte många maskinförare klarar av att utnyttja, speciellt inte under någon längre tid. Det säger Martin Englund som är forskare på Skogforsk och aktuell med rapporten "Mätning av mental arbetsbelastning".

– Jag tror att en utveckling av interaktionen mellan föraren och maskin kommer att betyda att den tekniska kapaciteten kan utnyttjas betydligt bättre, säger han och tillägger att det därför är viktigt att peka på de faktorer och arbetsmoment som leder till en stor mental belastning.

Betalningen till en avverkningsentreprenör är direkt kopplad till hur många kubikmeter virke som produceras, och produktiviteten hos en skogsmaskin är starkt beroende av förarens förmåga att planera arbetet dels på längre sikt men även det kontinuerliga arbetet som att hantera kranen.

– Det finns en ständig press på skogsmaskinförare att hålla en hög produktivitet eftersom det så direkt påverkar företagets resultat. Samtidigt har arbetet har stor potential att stödjas och förenklas genom att till exempel automatisera en del av de uppgifter som i dag utförs manuellt, säger Martin Englund.

I rapporten följde han förare och tog bland annat mått från spakarna för en viss mängd arbete.

– Det var ett intressant mått på svårigheten i krankörningen och stämde dessutom väl överens med förarnas egna skattning av arbetsbelastningen. Målet är att mina resultat ska leda till bättre utvärderingar av bland annat framtida tekniska lösningar.

Metoderna är tagna från arbetsstudier på andra områden och Martin Englund undersökte hur de kunde användas i skogsmaskinsammanhang.

– Den självutvärderande metoden är utvecklad av NASA men har använts på andra områden. En liknande metod att analysera spaksignalerna har till exempel använts för att mäta den mentala arbetsbelastningen för hjullastare.

 

Peter Fredriksson

Taggar: Psykisk hälsa