Publicerad 19 januari 2015

Spel ökar motivationen på jobbet

Vi blir mer engagerade i vårt arbete om arbetsuppgifterna presenteras som problem i ett spel vi måste lösa. Det gör att vi får mer positiva förväntningar på arbetet, visar ny forskning från universitetet i Århus.

När rapporter och powerpoint-presentationer byts ut mot spelplan och tärningar skapar det motivation och engagemang hos deltagarna. Det visar en forskningsstudie som undersökt vilka psykologiska mekanismer som triggas av att arbetsuppgifter presenteras i spelform.

– Vår studie visar att positiva förväntningar på arbetsuppgiften betyder mer än själva spelet i sig. Det handlar alltså mer om att ge annorlunda ramar till en välbekant aktivitet än hur själva spelet är utformat. Själva spelsituationen får oss att ta oss an uppgiften med större motivation, säger Andreas Lieberoth, forskare på Århus universitet.

Gamification, eller spelifiering på svenska, har på senare år blivit en allt vanligare metod för att lösa olika typer av arbetsuppgifter. Man kan till exempel använda spel för att engagera medarbetare i omstruktureringsprocesser,  enligt Andreas Lieberoth.

–  Spel kan användas för att utjämna hierarkier och kan vara ett bra sätt för chefer att presentera nya arbetssätt utan att det blir för mycket von oben.

Ett annat sätt att använda spel är när man ska lösa olika arbetsmiljöproblem. Det kan vara ett sätt att öppna för dialog och få igång diskussioner i ämnen som annars upplevs som tunga och svåra att ta sig an.

Marianne Zetterblom

Taggar: ArbetsklimatInternationelltInnovationer