Gravid kvinna

Publicerad 22 januari 2015

Stress under graviditet kan ge barnallergi

Barn till kvinnor som utsatts för arbetsrelaterad stress under graviditeten löper sannolikt större risk att utveckla barneksem. Det visar en dansk studie där 100 000 kvinnor ingår.

Gravida kvinnor som utsätts för stress och som samtidigt har låg kontroll över sin arbetssituation kan löpa större risk att få barn som utvecklar atopiskt eksem. Det visar en studie från Det nationale forskningscenter för arbejdsmiljø (NFA). Totalt har 100 000 kvinnor tillfrågats om hur de upplevde att ha många olika arbetsuppgifter och om de under graviditeten haft inflytande över sin arbetssituation.

– Det visade sig att i den grupp där kvinnorna upplevde att de hade mycket att göra och lågt inflytande var det mer än 15 procent fler av barnen som utvecklade barneksem, säger Ann Dyreborg Larsen vid NFA som lett undersökningen.

Hon anser att företag och organisationer bär lägga större vikt vid den psykosociala arbetsmiljön för gravida.

– Man har fokuserat mycket på exempelvis kemiska risker och tunga lyft under graviditeten, men om man kikar i Arbejdstilsynets (danska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket, reds. anmärkning) vägledning till gravida är det bara en notis som handlar om kombinerade belastningar där psykisk belastning ingår. Om kvinnan är stressad kontaktar hon sin läkare och blir ofta sjukskriven, men företagen saknar riktlinjer för att förebygga stressen, säger Ann Dyreborg Larsen.

Hon betonar dock att fler studier behövs för att man säkert ska kunna säga att det finns ett samband mellan stress under graviditeten och barnallergi.

Marianne Zetterblom

Taggar: Stress