Publicerad 17 december 2015

Svenskt arbetsmiljöarbete övervärderat

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Den allmänna bilden är att vi svenskar är riktigt bra på arbetsmiljöarbete, men i verkligheten är det inte så. Ny forskning visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte är helt utvecklat i enlighet med vad som anges i vår arbetsmiljölag och föreskrifter.

Forskaren Hasse Nordlöf vid Högskolan i Gävle har i regionala studier nagelfarit hur duktiga vi egentligen är på arbetsmiljöarbete inom den tillverkande industrin. Hans resultat bekräftar den bild som Arbetsmiljöverket visar på, nämligen att nästan hälften av företagen inte når ända fram.

Hasse Nordlöf. Foto: Ove Wall

– Vi har i Sverige en bild av att vi har kommit väldigt långt när det gäller arbetsmiljö och säkerhet på våra arbetsplatser. Och det har vi också, det har skett mycket över de senaste decennierna. Därför är det förvånande att det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, på många arbetsplatser inte är helt utvecklat i enlighet med vad som anges i vår arbetsmiljölag och föreskrifter, säger han och tillägger att det kan finnas flera orsaker till att det är så.

Det tycks finnas ett samband mellan säkerhetskulturen, det ekonomiska läget och storleken på företagen.

– Jag tror också att en del organisationer tycker att SAM kan kännas övermäktigt, och om man ska ta tag i det så har man en bild av att det kommer bli väldigt omfattande och arbetsamt. Men det behöver inte vara så svårt, utan det gäller att få till det systematiska, regelbundenheten och att komma igång så kan man fylla på med mer aktiviteter efter hand.

I avhandlingen konstaterar Hasse Nordlöf att cheferna tycker att arbetsmiljön prioriteras mer på företagen än vad skyddsombuden gör medan de anställda tycker att det främst är deras eget ansvar att arbeta säkert.

– Detta kan först verka förvånande, borde inte de anställda tycka att det är arbetsgivarens ansvar att skapa en hälsosam, trygg och säker arbetsplats? Men jag tror att denna åsikt i grund och botten är sund, de som svarade menar att man inte kan lägga över ansvaret på varken sina arbetskollegor eller chefens. Men samtidigt finns det så klart en risk med att fokusera på individens ansvar då detta kan bidra till att man på arbetsplatsen släpper det viktiga traditionella förebyggande arbetet i SAM.

Ladda ner avhandlingen

Taggar: Arbetsmiljöarbete