Publicerad 15 oktober 2015

Tips om ljudvänliga leksaker

Buller

Träklossar, bilar och lego hör till de leksaker som låter allra mest. Det visar ett forskningsprojekt om ljudmiljön i förskolan. Inom kort kommer en guide för inköp av leksaker som är bra för ljudmiljön.

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet har studerat ljudmiljön i förskolan och intervjuat 100 anställda vid förskolor i Umeå. Syftet var att undersöka hur olika leksaker påverkar ljudmiljön samt om tystare leksaker gör personalen mindre stressad.

Studien visar att ljudmiljön inte bara påverkas av hur mycket olika leksaker låter, utan även av sättet som barnen leker med dem.

– Barn är uppfinningsrika och kan få ett bowling-set i skumgummi att leda till en högljudd lek. Så man måste också tänka på vad en leksak leder till för typ av beteende hos barnen, säger Fredrik Sjödin, forskare vid Institutionen för psykologi på Umeå universitet, till webbtidningen Sunt Arbetsliv.

Förskolepersonalen fick svara på frågor om hur olika leksaker är tänkta att användas, hur barnen faktiskt använder dem och om vissa leksaker låter mycket eller ofta leder till högljudda lekar. Svaren sammanställdes till en lista med 120 leksaksprodukter som personalen ville byta ut eller förbättra.

Det som uppfattades som mest störande var leksaker gjorda av trä, som klossar och byggdelar till torn och borgar. Olika typer av bilar nämndes också ofta samt plastleksaker som lego och duplo enligt Fredrik Sjödin.

De produkter som lät mest ersattes med leksaker som var gjorda i andra mer ljudvänliga material. Det gjorde även att barnens sätt att använda vissa leksaker förändrades vilket förbättrade ljudmiljön. Dessutom tog forskarna fram alternativa sätt att förvara leksaker på med exempelvis lådor gjorda i ljuddämpande material.

– Nu ska vi ta fram en guide med en checklista som personalen kan använda när de ska köpa in nya leksaker. Det ska vara enkelt att checka om en leksak uppfyller kraven för att vara en god produkt ur ljudhänseende. Det är en ganska liten detalj, men den kan ha stor betydelse för ljudmiljön i förskolan, säger Fredrik Sjödin till Sunt Arbetsliv.

Taggar: ArbetsmiljöarbeteBuller