Professor Jörgen Eklund och Kaj Lindecrantz

Publicerad 8 september 2015

Tröjan visar hur stressad du är

Stress

Kläder som mäter stressnivå eller belastning kan bli värdefulla komplement i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. På KTH bedrivs forskning i hur man kan använda den nya tekniken i det dagliga arbetet.

Redan i dag finns det smarta kläder som används i bland annat sportsammanhang, där man kan mäta hjärtfrekvensen och därmed den fysiska ansträngningen. Med hjälp av resultaten går det att följa upp om träningspassen ligger inom de önskade ramarna både vad gäller tid och intensitet.

Jörgen Eklund är professor på KTH och forskar inom ergonomi. Han ser flera intressanta användningsområden inom arbetslivet.

– Vi arbetar med att ta fram underlag för vilka arbetssituationer som ger risk för arbetsskador. Med hjälp av ekvationer och analyssätt går det att analysera mätdata för att få fram om arbetssituationen eller arbetsplatsen innebär risker för arbetsskador, säger han och tillägger att den tekniska utvecklingen på området går snabbt.

Det här gör att mätningarna och analyserna kan utvecklas till att bli mer exakta och omfatta fler aspekter, som till exempel stress eller risken för belastningsskador.

– När denna typ av system utvecklats kommer mätningarna att vara en viktig, relativt kostnadseffektiv och tillförlitlig metod för att mäta arbetsskaderisk utifrån fysisk belastning. Vi kommer också att kunna mäta olika dimensioner av stress, och det kan också få en stor betydelse för att mäta den psykiska belastningen.

Kollegan och professorn Kaj Lindecrantz konstaterar att tack vare det nära samarbetet med Högskolan i Borås har KTH möjlighet att utveckla nya plagg med inbyggda sensorer av olika slag.

– I samverkan med mikroelektronikforskare vid KTH i Kista kan vi få till kompletta textilbaserade system för registrering av fysiologiska signaler. Detta tillsammans med vår egen kompetens inom signalbehandling och analys av de registrerade signalerna gör att vi kommer att kunna ta fram metoder som kan användas för att hantera arbetsskaderisker i arbetslivet. När systemet finns färdigutvecklat kan det till en rimlig kostnad få en stor betydelse som metod att förbättra den fysiska arbetsmiljön, säger han.

Ett annat användningsområde är rehabilitering, till exempel för att se till att man inte anstränger skadade kroppsdelar.

Taggar: StressVerktyg och produkter