Publicerad 23 november 2015

Pris till uppsats om städsprej

Kemikalier

Droppar från rengöringssprejer blir kvar i luften när man städar – i vissa produkter är det omkring en femtedel av det som sprejas ut. Det kan vara en arbetsmiljörisk för städare som andas in sprejen.

Karin Lovén, doktorand vid Lunds tekniska högskola, har fått Prevents och AFA Försäkrings pris Utmärkt arbetsmiljöuppsats för sitt examensarbete om rengöringssprejers möjliga påverkan på människor. Hon har studerat den aerosol, alltså de små finfördelade partiklar i luften, som bildas när man använder städsprejer.

– Jag ville ta reda på hur stor del av det man sprejar ut som inte når den avsedda ytan, säger Karin Lovén. Det andra syftet var att mäta hur mycket som stannade i luften som partiklar och hur mycket som blev gas. Aerosol kan ju vara både partiklar och gas.

Hon inledde med att kartlägga vilka slags sprejprodukter som städföretag använder. Testerna omfattar sex olika städsprejer, tre som enbart säljs till städfirmor och andra professionella användare, tre som även privatpersoner kan köpa.

Det fanns stora skillnader mellan produkterna.

– Man vill ju helst att 100 procent ska hamna på den yta som ska städas. Men beroende på vilken städprodukt som används, så stannar mellan 3 och 20 procent av sprejen i luften.

Hon kunde också se att en stor del av sprejdropparna avdunstar i luften och blir till gas. Om sprejen har partikel- eller gasform då någon andas in den har betydelse för vilket slags andningsskydd som är lämpligast. I en liten studie undersökte Karin Lovén också hur ett antal frivilliga personer reagerade då de fick städa med städsprej i en särskilt uppbyggd miljö. Efteråt mätte en läkare hur torra de var i ögonen. De fick dessutom beskriva hur det kändes att andas genom näsan. Studien är för liten för att man ska kunna dra några generella slutsatser, betonar hon, men det fanns intressanta tendenser.

– Ju högre sprejdos, desto mer påverkade var personerna i ögonen. De upplevde också mer besvär i näsan, även om det inte syntes någon svullnad i mätningarna.

Karin Lovéns studier är en del av ett större projekt, där forskarna tänker gå vidare i undersökningen av städsprejer. De hoppas så småningom kunna ge rekommendationer till städbranschen.

Taggar: Kemikalier