Vägarbete med borr

Personer som drabbats av vibrationsskador kan ha svårt att sköta sin hygien. Känselbortfall gör att många inte vågar lyfta sina barn av rädsla att tappa dem. Kronisk smärta är också vanligt.

Bild: iStockphoto

Publicerad 25 september 2015

Dramatisk ökning av vibrationsskador

Arbetsskada

Fler och fler patienter kommer till arbets- och miljömedicin med vibrationsskador. Andelen unga ökar. Många får leva med smärta resten av livet. Vissa slås ut helt från arbetslivet.

Catarina NordanderUtvecklingen måste brytas – snabbt, anser Catarina Nordander, överläkare vid arbets- och miljömedicin i Lund. Nyligen fick hon och hennes kollegor 3,7 miljoner kronor från AFA Försäkring för en studie om vibrationsskador. Bland annat ska de ta reda på hur utsatta byggnadssnickare är och hur de påverkas av vibrationer från verktyg

I sitt arbete möter Catarina Nordander fler och fler människor som skadats av vibrationer. De senaste decennierna har antalet patienter med vibrationsskador som remitterats till kliniken legat på en konstant nivå, cirka 50 personer per år. Men från 2012 har de blivit många fler, berättar hon.

– Jag alltid sagt; 50 patienter per år, det är ju inte klokt! Nu har de mer än fördubblats och vi räknar med 120 patienter i år. De blir också yngre och yngre, säger Catarina Nordander.

Det går dock inte att säga om det beror på att fler och fler faktiskt skadas. Förklaringen skulle också kunna vara att fler fall upptäcks, fortsätter hon. Kanske börjar föreskrifterna om medicinska kontroller av anställda som arbetar med vibrerande verktyg nu få effekt, efter tio år.

Men mycket tyder på att det förebyggande arbetet inte fungerar på många arbetsplatser.

– På många ställen ligger man över den tillåtna nivån och man verkar inte heller sköta sitt säkerhetsarbete, säger Catarina Nordander. När vi frågar patienterna hur mycket deras verktyg vibrerar, så har de ingen aning. Cheferna vet inte heller. Då har man inte gjort en ordentlig riskbedömning.

De flesta patienter är män. Snittåldern är 45 år, men många är bara i 30-årsåldern då skadorna börjar visa sig. Läkarna brukar rekommendera dem att byta yrke, om arbetsplatsen inte kan lösa problemen.

– Det är tuffa besked för den som just har byggt upp sin hantverkskompetens, bildat familj och behöver sina pengar. Tyvärr väljer en del att köra på, kanske för att de inte ser hur det skulle gå till att byta yrke. Men senare är det ofta mycket svårare för dem att hitta ett annat jobb.

De allvarliga riskerna med vibrationer har varit kända länge, men kunskapen har haft svårt att slå igenom. Vibrationer har inte samma status som till exempel asbest eller härdplaster, konstaterar Catarina Nordander.

– Man dör inte av dem, men man kan slås ut helt från arbetslivet. De som mår sämst är näst intill funktionellt amputerade. De har händer, men kan inte använda dem. De har svårt att sköta sin hygien, känner inte om de bränner sig och kan inte lyfta sina barn, för att de riskerar att tappa dem. Dessutom har de fruktansvärt ont, dygnet runt.

Catarina Nordander hoppas nu att företagen ska bli mer medvetna, både som arbetsgivare och då de köper in verktyg och maskiner. Det är oacceptabelt att hela tiden nya unga arbetstagare, främst män, skadas, anser hon.

– Vi kan bara inte ha det så här! Vibrationsskadorna är så onödiga. Alla måste hjälpa till och tänka ut hur vi ska lösa problemet.

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorVibrationer