Publicerad 25 juni 2015

Viktigt att känna flyt på jobbet

Alla har säkert upplevt känslan av att slukas upp av en arbetsuppgift som man tycker är väldigt rolig och behärskar väl. Det tillstånd man då går in kallas ibland för flow och ökar både välbefinnande och motivation.

Anna-Carin Fagerlind Ståhl, vid institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet, har i sin avhandling undersökt hur olika sätt att organisera arbete påverkar upplevelsen av flow i arbetslivet. Flow kan beskrivas som ett tillstånd där man blir absorberad av en arbetsuppgift som samtidigt upplevs som rolig och motiverande.Anna-Carin Fagerlind Ståhl

– Att få känna flow på jobbet är viktigt. Man känner att man presterar bra och då mår man bättre. Sen finns det ett lärande och växande i det hela också. Får man verktygen att lära sig en utmanande arbetsuppgift så känns den inte så utmanande efter ett tag eftersom man lärt sig, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Att ha möjlighet att påverka sitt eget arbete samt att man får använda sina färdigheter är faktorer som främjar flow. Även det sociala klimatet på arbetsplatsen har betydelse.

– Om det finns en tillit i gruppen och man delar med sig av idéer, löser problem tillsammans och arbetar mot ett gemensamt mål så ökar möjligheten att känna flow, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.

Fakta om avhandlingen

Undersökningen bygger på en studie där 4 000 anställda på 10 olika arbetsplatser inom tillväxindustri, vård, omsorg och myndigheter fått svara på enkätfrågor om arbetsrelaterad flow, hur de upplever krav och kontroll i arbetet, liksom det sociala klimatet, och hur deras arbete är organiserat.

Taggar: ArbetsklimatMå bra