Förskolelokal med tomma stolar.

Publicerad 25 februari 2015

Virusvarnare ska minska vinterkräksjuka

Vinterkräksjukan orsakar ett stort lidande samtidigt som sjukskrivningarna kostar samhället mångmiljonbelopp. Nu har forskare på KTH utvecklat en virusvarnare som kan minska spridningen av den smittsamma sjukdomen.

Varje år insjuknar upp till en miljon svenskar i vinterkräksjukan, vilket orsakar stora störningar i produktionen eftersom de drabbade behöver sjukskriva sig flera dagar. Men nu har forskare vid KTH utvecklat en sensor som ska kunna känna av och varna om det finns vinterkräkvirus i luften.

Fredrik Carlborg är forskare och jobbar i ett europeiskt forskningskonsortium som håller på att ta fram den första prototypen.

– Vår målsättning är att sensorn ska kunna avläsa mängden viruspartiklar i luften, vilket skulle ge goda resultat om denna placerades på platser där exponeringsrisken för vinterkräksjukan är extra stor. Det kan handla om allt ifrån sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor och flygplatser, säger Fredrik Carlborg som säger att den riktigt stora vinsten med detta är att man på ett snabbt och enkelt sätt även kan avgöra om en tidigare drabbad arbetsplats är smittfri.

Tidigare studier visar på att det så kallade Noroviruset, som orsakar kräksjukan, kan finnas kvar i damm eller i ventilationstrummor.

– Vi har lagt stor vikt vid att inte använda oss av dyrbara teknologier, utan ambitionen är att priset inte vara högre än att landstingen ska kunna köpa in den.

Fredrik Carlborg menar att sensorn öppnar helt nya möjligheter och att den längre fram skulle kunna användas som ett screeningverktyg, vilket innebär att den skulle kunna fungera som en vanlig alkoholmätare.

Om en person är infekterad av viruset ger sensorn utslag och då kan man vidta de åtgärder som krävs för att förhindra vidare smittspridning på till exempel ett sjukhus eller annan vårdinrättning.

Peter Fredriksson

Taggar: Verktyg och produkterInnovationer