Publicerad 6 september 2016

Jobbet kan ge artros

Artros

Den som lyfter tungt eller står mycket i jobbet löper större risk att drabbas av ledsjukdomen artros. Det visar en ny kunskapssammanställning av sambandet mellan arbetsmiljö och artrosbesvär.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat och sammanställt den forskning som finns om sambandet mellan arbetsmiljö och artrosbesvär. Studien visar att personer som har ett knästående eller stående arbete löper större risk att få artros i knät än andra. Att lyfta eller bära mycket samt klättra på stegar kan också ge artrosbesvär i knä och höft. Personer som arbetar i böjd eller vriden position får lättare artros i höften.

Studien ger inte svar på exakt hur stor risken är för att en viss typ av belastning ska ge artros. Det behövs mer forskning för att fastställa mått och gränsvärden för när belastningen blir skadlig, skriver SBU i sin rapport. Om sådana gränsvärden fanns skulle det också vara lättare för exempelvis företagshälsovården som möter patienter med artros att ge rekommendationer om åtgärder på arbetsplatsen.

Kvinnor och män som har likartade arbetsförhållanden drabbas av artros i samma utsträckning.

Ladda ner rapporten "Arbetsmiljöns betydelse för artrosbesvär"

Fakta om artros

Artros är en vanlig ledsjukdom som drabbar cirka var fjärde person över 45 år i Sverige. En person med artros upplever i perioder smärta, stelhet och nedsatt rörlighet i den drabbade leden.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Ergonomi