Publicerad 7 november 2016

Mängder av mikroorganismer vid sophantering

Renhållningsarbete

Uppemot 50 000 bakterier och nästan lika många svampsporer per kubikmeter luft. Så stora mängder mikroorganismer utsätts renhållningsarbetare för under en arbetsdag. Det visar en dansk forskningsstudie.

– Jämfört med luftkvaliteten i stort är renhållningsarbetare utsatta för markant högre koncentrationer av mikroorganismer när de hanterar avfall och när de sitter i förarhytten på sopbilen, säger Anne Mette Madsen, seniorforskare vid det danska nationella centret för arbetsmiljö, i en kommentar.

För att kunna mäta vilken typ av mikroorganismer det handlar om och i vilken omfattning, har ett antal renhållningsarbetare fått bära partikelsamlare. Det är en apparat som gör att partiklar i luften fastnar på ett filter. Dessutom fanns partikelsamlare i förarhytten på sopbilarna.

Forskarna hittade 23 olika arter av svampar och 38 olika typer av bakterier i proverna. Exempelvis hittades 11 olika typer av penicillin-svampar. Penicillin-svampar kan ge astma, i synnerhet för personer som är extra känsliga för svampsporer.

De bakterier och svampsporer som fanns i höga koncentrationer i de personliga proverna fanns också i lägre koncentrationer inne i sopbilarnas förarhytter.

– Det tyder på att renhållningsarbetarna själva transporterar bakterier och svampsporer från avfallet in i förarhytten. Förmodligen sker det genom att mikroorganismerna sitter på hud och kläder.

Bättre hygien i kan vara ett sätt att minska andelen mikroorganismer, enligt forskarna.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Allergier