Publicerad 14 september 2016

Vibrationsskador helt i onödan

Vibrationsskador

Att ta fram bättre maskiner som inte vibrerar på sådant sätt att de skadar människor. Det är syftet med ett projekt där både maskintillverkare och användare ingår.

– Maskiner ska inte behöva vibrera och skada människor. Det är väldigt upprörande att det fortfarande sker, säger Hans Lindell på Swerea.Foto: Swerea

Han leder ett projekt där maskintillverkare, användare och arbetsmarknadsparter ingår. Syftet är att ta fram ett antal prototyper på maskiner där vibrationerna inte är skadliga. En del av dessa testas redan i industrimiljö.

– Genom att ta fram ett antal konceptmaskiner vill vi visa att det är möjligt att eliminera de skadliga vibrationerna. Maskintillverkarna säger ofta att det inte går men det vill vi motbevisa, säger Hans Lindell.

Hans Lindell är kritisk till den nuvarande lagstiftningen som innebär att det är upp till användaren att hålla koll på hur länge man använder vibrerande maskiner.

– När det gäller koldioxidutsläpp för bilar lägger man ju istället ansvaret på tillverkaren. Samma sak med kemikalier i exempelvis leksaker. Tillverkaren är ansvarig för att de skadliga kemikalierna är under gränsvärdena. Man säger inte till föräldrarna att de ska hålla koll på hur många timmar deras barn slickar på en plastleksak.

Projektet finansieras av AFA Försäkring samt Vinnova.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskadorVibrationer