Publicerad 13 juli 2017

Inflytande på jobbet minskar risken för hjärtsjukdom

Hälsa

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige. Nu visar en ny studie att kvinnliga sjuksköterskor som har lågt inflytande på jobbet löper en ökad risk att drabbas av hjärtsjukdom.

Kvinnliga sjuksköterskor som har fysiskt ansträngande jobb löper ökad risk att drabbas av hjärtsjukdom enlig en dansk studie som omfattar totalt 12 000 kvinnliga sjuksköterskor i åldrarna 45 till 64 år.
Att vara fysiskt aktiv på fritiden minskar risken för hjärtsjukdom. Även graden av inflytande på jobbet minskar risken. Med inflytande menas i detta fall möjligheten att själv planera sitt dagliga jobb så att det går att ta paus och fördela de tunga arbetsmomenten över arbetsdagen.

– Detta visar att man kan uppnå en förebyggande effekt genom att göra förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön, säger forskaren Karen Allesoe, i en kommentar.

Sedan tidigare finns en belgisk studie som visar att bra socialt stöd från kollegor och chefer minskar risken för män med fysiskt hårda jobb att drabbas av hjärtsjukdom.

Ladda ner studien: "Does influence at work modify the relation between high occupational physical activity and risk of heart disease in women"

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Livsstil