2018

41 artiklar

Digital teknik förbättrar snöröjares arbetsmiljö

2019-01-08

Just nu testas ett prognosstyrt system för halkbekämpning som innebär att det saltas redan innan det blir halt och endast på de vägsträckor där det behövs. Förutom att vinterväghållningen blir mer träffsäker, minskar det också maskinförarnas stress och risken för olyckor.

Du är mer omtyckt än du tror

2018-12-17

Du lämnar ett möte och direkt kommer oron över att du gjort bort dig och att den du träffade inte gillade dig. Fast lugn, ny forskning visar att du sannolikt har helt fel i dina misstankar och att den andra uppskattade dig mer än du tror.

Bullerforskare inspireras av musiker

2018-12-03

Hörselskydd för professionella musiker kan även användas av andra yrkesgrupper med bullrig arbetsmiljö. I ett forskningsprojekt på Luleå tekniska universitet tittar man på nya metoder och möjligheter med den så kallade in-ear-monitorn.

Det får sjuksköterskor att trivas

2018-11-30

Sjuksköterskornas arbetsvillkor skildras ofta som något negativt. Men det finns mycket positivt i deras jobb, som gemenskap, utvecklingsmöjligheter och inflytande över arbetet, som får dem att trivas på arbetsplatsen och vilja stanna kvar i yrket, visar en ny studie.

Kollegialt stöd minskar självmordsrisk

2018-11-22

Kamratstödjande insatser och utbildning i suicidprevention. Det är några åtgärder som kan minska risken för självmord bland anställda, enligt en ny forskningsgenomgång om arbetsplatsens betydelse för självmord.

Destruktiva chefer gör stor skada

2018-11-19

Chefer som får vredesutbrott, är hånfulla eller bestraffar de anställda kan göra stor skada på arbetsplatsen. Nu ska forskare undersöka hur vanligt det är med olika former av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv.

Klassmentorer minskar lärarnas stress

2018-11-12

På Norrängsskolan i Lycksele har varje klass en mentor som följer eleverna hela dagarna och ansvarar för att skapa trygghet, trivsel och studiero. Det har lett till att lärarnas sjukfrånvaro halverats och att arbetsbelastningen och stressen minskat.