Publicerad 18 oktober 2018

Många nattpass i rad risk för gravida

Gravidas arbetsmiljö

Gravida som har fler än tre nattpass i rad löper ökad risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning, enligt en dansk forskningsstudie. Överviktiga personer är särskilt utsatta.

Gravida som jobbar fler än tre nattpass i rad löper 41 procents ökad risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning, enligt en studie från danska Bisbjergs Hospital och Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljö, NFA. Det räcker att en gravid jobbar en natt mer än tre i rad under de första 20 graviditetsveckorna för att risken ska öka. Att däremot jobba ett nattpass i veckan innebär ingen risk.

– Resultaten är tydliga, men först när hela forskningsprojektet är klart vet vi om de allmänna råden till gravida vad gäller nattarbete behöver ändras, säger Paula Hammer, läkare och forskare, till magsinet Arbejdsmiljö.

Överviktiga gravida kvinnor är särskilt utsatta. De löper fyra till fem gånger så hög risk att drabbas av högt blodtryck och havandeskapsförgiftning om de jobbar fler än tre nattpass i rad, visar studien.

I Sverige anses nattarbete normalt inte innebära någon ökad risk under graviditeten. Men i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida arbetstagare (AFS 2007:5) står att jourarbete på exempelvis en akutmottagning ska undvikas under graviditeten eftersom det kan innebära en ökad fysisk och psykisk belastning.

Fakta om undersökningen

Totalt har 19 000 gravida deltagit i undersökningen. Samtliga har jobb där nattarbete förekommer men i olika utsträckning. De yrkesgrupper som ingår i studien är sjuksköterskor, läkare och administrativ personal på sjukhus. 

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetssjukdomar