Publicerad 11 januari 2018

Mobbning ökar risken för diabetes

Kränkande särbehandling

Att bli utsatt för mobbning eller våld på jobbet kan öka risken för diabetes typ 2. Det visar en internationell forskningsstudie där Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har medverkat.

Risken att utveckla diabetes typ 2 ökar med mer än 40 procent under en tioårsperiod om man blivit utsatt för våld eller trakasserier på arbetsplatsen. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Diabetologia. Risken är något större för män jämfört med kvinnor.

– Att utsättas för mobbning är en allvarlig social stressor som kan aktivera kroppens stressreaktioner och leda till flera biologiska processer som kan öka risken för diabetes, säger Linda Magnusson Hansson, docent vid Stressforskningsinstitutet och en av delförfattarna.

Forskarna bakom artikeln anser att kopplingen mellan mobbning och diabetes bör tas på allvar eftersom mobbning är ett relativt vanligt problem i arbetslivet Tidigare studier har visat på ett samband mellan diabetes och långa arbetstider.

Studien bygger på data från fyra nordiska befolkningsstudier.

Länk till den vetenskapliga artikeln:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: MobbningHot och våld