Publicerad 28 maj 2019

Acceptans lindrar jobbstressen

Mindfulness

Brukar du bli nervös inför presentationer på jobbet? Ny forskning visar att mindfulness där man lär sig acceptera sina känslor är betydligt mer effektivt än mental träning där man försöker trycka bort de negativa känslorna genom att tänka positivt.

En studie av elitidrottare visar att mindfulness fungerar bättre än mental träning när man vill prestera så bra som möjligt under press.

– Här handlar det i stället om att acceptera nervositet och obehag vid till exempel en tävling och att det är helt ok att det är så i den situationen. Det finns ingen som dömer dig för att du känner så. Då kan du i stället lägga fokus på görande i stället för att koncentrera dig på hur du känner dig inombords, säger Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap vid Karlstad universitet till sajten forskning.se.

I studien jämfördes två grupper – den ena tränade efter traditionell mental träning medan den andra tränade efter den så kallade MAC-metoden (Mindfulness, Acceptance, Commitment). Gruppen som använde MAC-metoden hade lättare att styra de negativa känslorna och tyckte själva att de presterade bättre än de som använde traditionell mental träning.

Deltagarna i studien är idrottare på både junior och seniornivå. Studien är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Högskolan i Halmstad och Göteborgs universitet, och finansierad av Centrum för idrottsforskning.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Psykisk hälsa