Publicerad 10 juni 2019

Skrämmande budskap minskar inte arbetsskador

Arbetsolyckor

Att ta till skrämselpropaganda som ett sätt att minska arbetsskador kan få motsatt effekt. Det väcker försvarsmekanismer och rädsla men leder inte till konkreta handlingar för att minska riskerna, enligt en ny studie.

Catharina Alwall Svennefelt, på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp, har i sitt doktorsarbete undersökt hur man bäst kan förbättra arbetsmiljön i lantbruket. För att minska olyckorna och motivera till ett förändrat beteende, har lantbrukets största organisationer använt så kallad fear appeal, känslomässig påverkan med skrämmande budskap. Men Catharina Alwall Svennefelts studie visar att det inte är en effektiv metod.

– Många visade tecken på försvarsbeteende – istället för att ta bort riskerna fann de andra strategier för att minska sin egen rädsla. Interventionen höjde kunskapsnivån och väckte rädsla men målet om säkrare arbetsmiljö nåddes inte, säger hon. Catharina Alwall Svennefelt

Studien visar även att underrapporteringen av arbetsskador i lantbruket är mycket hög. Lantbruket är fortsatt en av de mest skadedrabbade branscherna i Sverige. Trots att stora ansträngningar har genomförts för att minska arbetsskadorna så har arbetsskadorna inte minskat.

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Arbetsolyckor och arbetsskador