Hård träning utomhus

Publicerad 14 maj 2014

Allt fler extremtränar

Toppchefer som tränar på elitnivå blir allt fler och de vill gärna påverka sina anställda. Den som inte orkar haka på chefens livsstil riskerar att hamna utanför.

En växande trend är både i Sverige och utlandet är att härma elitidrottarna och träna stenhårt flera gånger i veckan samt tävla i långdistanslopp, som Marathon och Vasaloppet. Många höga chefer tränar hårt, och att vara vältränad och leva sunt har blivit sinnebilden för att vara framgångsrik.

– Toppchefer uppmärksammas som en kraft i Sverige. Många chefer deltar i hårda lopp och tävlingar för att testa och befästa sin identitet och prestationsförmåga, och det påverkar deras ledarskap och arbetsplatsen, säger Janet Johansson, doktorand vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hon skriver på en avhandling om hur verkställande direktörer i Sverige förkroppsligar sitt ledarskap genom sina vältränade kroppar. I sin studie har hon intervjuat 24 toppchefer i näringslivet om deras träning, hur de skapar sin kroppsform, den egna identiteten och om ideal, men även om deras ledarskap och relation mellan anställda.

– Ledarskapet har mycket mer makt än som enbart företagsledare. Man vill inte enbart påverka sitt företag utan vill själv betraktas som ideal.

Cheferna uppger att de vill vara sunda förebilder och känner en plikt att påverka sina anställda att leva efter ett sunt ideal. De gör sin egen livsstil till förebild.

– I dag när vi ser en springande man, ser vi en framgångsrik människa. Jämfört med för 50 år sedan, då framgång förknippades med whisky, cigarr och en stor kropp. Idealet har bytts ut mot ett tunt kroppsideal som springer maraton, simmar och cyklar, säger Janet Johansson.

Vissa chefer vill bara vara en förebild, medan andra försöker påverka anställda att leva sunt och äta bra. Man skapar en fruktstund på jobbet, anställda får träna på arbetstid och företaget betalar avgiften till Vasaloppet för att peppa anställda att delta.

– Cheferna uppger att det på alla arbetsplatser alltid finns anställda som inte vill vara med. Trots att man försöker göra sitt bästa för att hjälpa dem in i en sund livsstil. De beskrivs som motståndare, säger Janet Johansson.

Cheferna äter medvetet nyttig mat, sallad och proteinrikt och är noga med att sköta sömnen. Allt går ut på att orka mer för att klara mer. Man lever sunt och får mer energi och mår bättre, får ett bättre humör och orkar mer. Det i sin tur leder till att man blir mer innovativ, mer positiv, mer kreativ och får bättre resultat.

– Man framstår som ideal för anställda att försöka leva upp till.

Visst kan det vara inspirerande med en chef som tränar för triathlon. Men endast för den som orkar hänga med på bra resultat och kan bli inkluderad i en elitgrupp.

– De som är duktiga på att träna blir favoriserade av ledaren, man kommer med i urvalsprocessen och kommer på så vis närmare chefen, man bildar en boys club, som exkluderar de som inte tränar, säger Janet Johansson.

Loppen utesluter inte kvinnor, men personer som inte orkar prestera på hög fysisk nivå. Fler män än kvinnor springer Marathon och åker Vasaloppet.

– Kvinnor vill inte vara sämre utan springer lopp på tid och träna mycket för att följa trenden. De som lyckas ser sig lika powerful som männen, säger hon.

Cheferna upplever att när man inte tränat har det påverkat hela organisationen. Man har saknat ork och kraft och inte varit bra som chef.

– Man kopplar träningen till en arbetslivskaraktär. Den bidrar till att man jobbar och fungerar bättre i arbetslivet, säger Janet Johansson.

En annan aspekt på den hårda träningen är att vissa företag vill ha yngre arbetskraft.

– Min kropp visar att jag är 30 fastän jag fyllt 40, tack vare hård träning.

Janet Johansson har observerat att det har blivit status att prata skador orsakade av träning, medan stress och arbetsskador inte har lika hög status.

– Man talar gärna om min tid och din tid, träningsvärk och andra träningsrelaterade krämpor på kafferasten och vid affärslunchen. Medan stressrelaterad sömnlöshet och huvudvärk anses högst opassande och visar på svaghet.

Margaretha Eldh

Taggar: LivsstilMå bra