Publicerad 2 oktober 2014

Allt fler mår dåligt av jobbet

Allt fler mår dåligt på grund av arbetet. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket. Allra mest ökar stress och andra psykiska besvär och som flera tidigare undersökningar visat är det kvinnor som är hårdast drabbade.

Totalt har 16 000 sysselsatta personer i åldrarna 16-64 år fått svara på frågor om sin arbetsrelaterade hälsa. Resultatet visar att närmare var fjärde sysselsatt (24 procent) har någon typ av besvär som har med jobbet att göra. Jämfört med 2012 års undersökning är det en betydande ökning, framförallt bland kvinnor. Den nedåtgående trend som pågått under många år är därmed bruten skriver Arbetsmiljöverket i en kommentar.

Främst är det stress och andra psykiska besvär som ökar. 2012 uppgav 10 procent av kvinnorna att de kände sig stressade eller mådde psykiskt dåligt till följd av arbetet. 2014 är motsvarande siffra 15 procent.

– Att så många som var fjärde får besvär på sitt arbete är anmärkningsvärt i sig. Resultatet ligger i linje med vad vi har sett i flera andra av våra undersökningar, alltså att fler mår dåligt av jobbet, i synnerhet av psykosociala orsaker och att kvinnor drabbas allra värst. Det är givetvis mycket oroande, säger Ann Ponton Klevestedt, chef på statistikenheten i en kommentar.

Näst vanligast är besvär som beror på påfrestande arbetsställningar. Omkring 8 procent av kvinnorna och 6 procent av männen uppgav sig ha besvär på grund av detta.

Slår man ihop flera olika kategorier av fysiska orsaker (som exempelvis tung manuell hantering och påfrestande arbetsställningar), så har män fortfarande något mer besvär av fysiska belastningar än av stress eller andra psykiska orsaker. Det förhållandet gäller inte för kvinnor.

Lärare utmärker sig som yrkesgrupp, i synnerhet när det gäller besvär på grund av stress eller andra psykiska påfrestningar. 24 procent av de kvinnliga och 18 procent av de manliga grundskollärarna upplevde detta.

De så kallade besvärsundersökningarna har genomförts sedan 1991.

Läs hela rapporten

Marianne Zeterblom

Taggar: StressPsykisk hälsa