Publicerad 23 maj 2014

Arbetsglädje smittar

Åtta av tio som trivs på jobbet uppger att de är lyckliga. Personer 50-64 år har roligare på jobbet, får mer uppskattning och trivs bättre med sina kollegor jämfört med yngre medarbetare. Men många är mer stressade på fritiden än på jobbet. Det visar en ny undersökning.

– Det som sticker ut i årets undersökning jämfört med tidigare år är att människor är mer stressade på sin fritid än på arbetet. Det är kopplat till den upplevda förväntan av att arbeta även under ledigheten, men också att vilja hinna med mer fritidsaktiviteter, säger Roland Gustavsson, vd på Wise Group som gjort undersökningen.

Han menar att det handlar om att jobb och fritid flyter ihop mer nu än för några år sedan på grund av den nya tekniken. För vissa kan det passa bra att besvara mejl på kvällstid medan andra blir väldigt stressade. Då är det viktigt att chefen respekterar de olika livssituationerna och skapar en tydlighet i arbetsgruppen om hur detta ska hanteras.

Det är tredje året i rad som Wise Group genomför den så kallade Happiness-undersökningen för att undersöka vad som gör folk lyckliga på jobbet.

– Det är härligt när människor mår bra och vi vill vara med och bidra till det. Dessutom är det bevisat att lönsamheten i företag ökar med nöjda och lyckliga medarbetare, säger Roland Gustavsson.

Tre faktorer är tydliga i årets undersökning kring vad som gör oss lyckliga på jobbet, och det handlar om mänskliga relationer till chefer, kollegor och kunder, inte teknik eller fysisk arbetsmiljö. Att ha kul på jobbet, ha bra kollegor och att få uppskattning för det man gör.

Rapporten visar att arbete och lycka går hand i hand, att känna sig väl till mods på jobbet och graden av lycka. Det finns ett mönster med en hög andel lyckliga för faktorerna "kul på jobbet" och "uppskattning i arbetet". Av de som svarar att de vantrivs på jobbet är varannan olycklig och har också motsvarande låga värden av de tidigare nämnda faktorerna.

De som utsätts för mobbning på arbetsplatsen fasar för att gå dit. Ungefär fem procent svarar att de har känt sig mobbade eller trakasserade. Det är lika stor andel män som kvinnor och ingen skillnad mellan åldersgrupperna. Däremot upplever 13 procent att det förekommer mobbning på arbetsplatsen.  

När det gäller jämställdhet och mångfald instämmer sex av tio tillfrågade till stor del i att alla på arbetsplatsen har samma möjligheter och skyldigheter. Tydligast syns skillnader mellan könen  inom data/IT. Där instämmer 64 procent av männen till att arbetsplatsen uppfattas som jämställd, jämfört med endast 48 procent av kvinnorna. Inom pedagogiskt arbete, kultur, media och design ser uppfattningarna om jämställdhet och mångfald bäst ut.

Roland Gustavsson har två tips för mer arbetsglädje. Det ena är i viss mån ett eget ansvar med att ge och få, som att ge beröm, ge någon ett leende eller bidra med en positiv inställning. Allt sådant smittar. Det andra är att ha bra chefer. Chefen ska vara en naturlig del i arbetsklimatet med att ge beröm och feedback.

På Wise Group jobbar de själva brett med arbetsglädje. Bland annat med chefsutveckling, de firar framgångar både på arbetstid och på fritiden, de tror på att locka fram skratt, de skapar utvecklingsmöjligheter för medarbetarna och månar om deras hälsa både fysiskt och psykiskt genom friskvårdsbidrag och möjlighet att träna på arbetstid.

– Vi är övertygade om att människor, inte teknik, skapar framgång. Om de trivs och mår bra skapas en arbetskultur som stannar.

Totalt har 5021 personer deltagit i undersökningen, hälften svenskar och hälften danskar. Deltagarna är män och kvinnor i åldern 18-74 år.

Ladda ner rapporten här

Det gör oss lyckliga:
1.
Att ha kul på jobbet
2. Trivas med kollegorna
3. Få uppskattning
4. Känna stolthet över företaget/organisationen
5. Förstående kollegor
6. Utvecklingsmöjligheter
7. Att ha en eller flera bra vänner på arbetsplatsen.

Suzanne Vikström

Taggar: ArbetsklimatMå bra