Publicerad 11 november 2014

Bra effekt av hälsokontroller med stöd

Hälsokontroller har effekt, men bara om de följs av konkreta hälsofrämjande insatser. Det visar en ny kunskapsgenomgång från Karolinska institutet som nyligen presenterades på Gilla Jobbet-mässan. 

65 procent av alla anställda i Sverige har tillgång till företagshälsovård, och en av de vanligaste tjänsterna som företagshälsovården erbjuder är hälsokontroller. Men förra året kom en studie från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som konstaterade att allmänna hälsoundersökningar i princip är verkningslösa. Nu har Irene Jensen, professor i företagshälsovård, tillsammans med forskarkollegor vid Karolinska institutet, gjort en systematisk genomgång av forskningsläget om hälsokontroller.

– Slutsatsen av vår genomgång är att hälsoundersökningar som har uppföljande insatser har tydligt positiv effekt både på hälsotillstånd och på stress. Men hälsoundersökningar utan uppföljande insatser bör inte genomföras, sa Irene Jensen.

Hälsoundersökningar kan ge en person en bild av vad som behöver förändras för att öka hälsan, men att förändra vanor och beteenden är inte enkelt att göra på egen hand. Därför räcker det inte med bara en hälsoundersökning, det behövs mer stöd. Och det som i kunskapsgenomgången visade sig ha mest effekt var när flera insatser kombinerades. Om hälsoundersökningen till exempel visar att en medarbetare borde sluta röka, så ökar sannolikheten att det ska lyckas om arbetsgivaren inför rökförbud och medarbetaren får gå rökavvänjning. Det är också viktigt att de uppföljande insatserna pågår under en längre tid, minst 3 till 6 månader. Och det lönar sig för arbetsgivaren att göra hälsokontroller med uppföljande insatser, det resultatet var tydligt.

– Det ger upp till fyra gånger pengarna tillbaka, vilket också stöds av tidigare forskning. De påverkar både sjukfrånvaro och sjuknärvaro, ger ett minskat produktionsbortfall och medarbetarna mår bättre och blir nöjdare.

 

Carin Hedström

Taggar: Må bra