Publicerad 11 september 2014

Kroppsgester ersätter tangenttryck

Om några år kan de det vara slut på stillasittande vid datorn. Ny teknik ska få oss att röra oss mer och må bättre framför våra bildskärmar.

Arbete framför datorer ger lite fysisk rörelse och är ett hot mot hälsan. Eftersom datorer blivit en så stor del av vår vardag, har interaktion mellan människor och datorer också blivit ett betydande forskningsområde. Vid många universitet tas teorier och metoder fram för hur kroppen kan användas mer vid datorarbete.

– I dag tillbringar vi stor del av kontorstiden och fritiden framför datorer. En följd är att vi förlorar tillfällen att röra på vår kropp och använda våra fysiska förmågor, säger Farid Abedan Kondori.

Han har nyligen färdigställt sin avhandling om nästa generations datoranvändande. Där undersöks olika metoder för att analysera rörelser i datormiljö, med fokus på huvud och hand.

– Min forskning ger en inblick i de tekniska utmaningarna kring samspelet mellan rörelser och datorer, till exempel rörelsekomplexitet, rörelseupplösning, snabba rörelser och okontrollerade miljöer, berättar han.

Att kroppsgester ska ersätta tangenttryckningar är ett område som studeras. De tekniska experimenten i avhandlingen bygger på markörlösa system som utgår från datorseende för att bedöma och analysera kroppsrörelse.

– Till exempel har jag utvecklat ett system för aktiv beräkning av rörelser som kan göra exakta bedömningar i realtid och jag har också använt nya 3D-sensorer för att ta fram en metod för rörelseberäkning, berättar Farid Abedan Kondori.

Hälsoproblem i arbetslivet till följd av datorarbete uppmärksammas allt mer, där belastningsskador på grund av inaktivitet är ett exempel. Hälsoaspekten är därmed en av de främsta utgångspunkterna för den nya tekniken som är på väg att växa fram.

– Jag tror det är extremt viktigt för människors välbefinnande att använda kroppsgester när vi interagerar med datorer, säger Farid Abedan Kondori.

 

Läs avhandlingen: Engagera din kropp. Detektion, spårning och analys av kroppsgester för naturlig interaktion: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:716122

 

Peter Rehnfeldt

Taggar: ErgonomiITInnovationer