Publicerad 1 oktober 2014

Minskat stillasittande ger längre liv

Har du ett stillasittande jobb? Då bör du ta korta pauser och röra på dig. En ny studie visar på att det finns ett direkt samband mellan cellernas åldersmarkörer och regelbunden fysisk aktivitet.

Det har inte funnits några tidigare studier som kunnat ge svar på exakt varför enkla vardagsaktiviteter är så viktiga för vårt välbefinnande och livslängd, men nu har forskare från Uppsala universitet hittat en möjlig förklaring.

– Telomererna är de yttersta ändarna på våra kromosomer. Vid varje celldelning förkortas kromosomerna, vilket gör att cellerna har en begränsad livslängd. Vi har tittat på hur telomererna, det vill säga åldersmarkörerna i cellerna, påverkas av stillasittande. Resultatet visar att dessa blir kortare bland dem som inte är fysiskt aktiva, säger Per Sjögren som är forskare på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Han anser att de vardagsrörelser som sannolikt ger bäst effekt är de som har låg intensitet och som kan ersätta mer bekväma alternativ.

– Ta trapporna istället för rulltrappan eller hissen, cykel istället för bil eller utnyttja lunchrasten till att promenera till en restaurang som ligger en bit från arbetsplatsen. Passa även på att bryta stillasittandet en gång i halvtimmen med någon minuts rörelse för att aktivera muskulaturen. Det kan handla om så enkla saker som att hämta en kopp te eller gå och småprata med en kollega.

Per Sjögren poängterar att även om resultaten pekar på att telomererna av allt att döma kan förlängas av ett minskat stillasittande är forskningen ännu i sin linda. För närvarande pågår det liknande studier i andra länder vilket kan innebära att man mer exakt kan avgöra vad det är som händer i kroppen bland dem som sitter stilla för mycket.

– Våra resultat är intressanta men enstaka studier ger sällan svaret på en forskningsfråga. Vi vet till exempel inte med säkerhet om detta är ett slumpfynd, det behövs ytterligare studier inom området. 

Fakta

Studien heter "Stand up for health - avoiding sedentary behaviour might lengthen your telomeres: secondary outcomes from a physical activity RCT in older people". Interventionsstudien avsåg att undersöka effekten av fysisk aktivitet på recept under sex månader hos 50 stycken överviktiga 68-åriga män och kvinnor.

 

Peter Fredriksson

Taggar: Må bra