Publicerad 19 augusti 2014

Nu upptäcks fler kontaktallergier

Formaldehyd är ett konserveringsmedel i många hygienartiklar och kosmetikaprodukter. Det är en vanlig orsak till kontaktallergi. En ny studie visar att man tidigare missat cirka hälften av alla med allergi eftersom man använt för låg koncentration av ämnet vid patienttester.

Rodnad, klåda och eksem är vanliga symtom på kontaktallergi. Efter doftämnen är formaldehyd och andra konserveringsmedel den vanligaste orsaken till att drabbas av kontaktallergi.

Mest utsatta är personer som dagligen exponeras för ämnet, till exempel hudterapeuter och frisörer. Men eftersom formaldehyd finns i drygt 20 procent av alla kosmetika- och hygienartiklar löper alla risk att drabbas.

– Man kan kalla det för en smygallergi eftersom den är svår att härleda, säger Inese Dubnika Hauksson, specialistläkare och forskare vid Lunds universitet, som utfört studien.

Hon förklarar att orsaken till detta är att många i dag använder flera olika produkter som kan innehålla formaldehyd. Oftast kommer inte heller symtomen direkt utan kan dröja flera veckor.

Genom att fördubbla koncentrationen av ämnet vid testning har det visat sig att närmare 6 procent av alla som testas har kontaktallergi mot formaldehyd, tidigare var siffran cirka 3 procent. Resultaten har lett till att man har ändrat den europeiska standarden för screening.

– Det är tråkigt att så många fått lida i onödan tidigare, men nu äntligen kan vi även fånga upp lågallergiska patienter, säger Inese Dubnika Hauksson.

Ett annat viktigt resultat som framkom i studien var att även mycket låga koncentrationer av formaldehyd, tio till tjugo gånger lägre än vad som är tillåtet, kan förvärra eksem och göra att de inte läker.

– Dessa låga koncentrationer ger alltså inte upphov till eksem men kan göra att de inte försvinner eller till och med försämras, säger Inese Dubnika Hauksson.

När man i studien testade vilka produkter som innehöll formaldehyd upptäcktes att ämnet även fanns i många produkter trots att detta inte stod på innehållsförteckningen.

Speciellt gällde detta för så kallade "leave-on-produkter", det vill säga produkter som är avsedda att vara kvar på huden, till exempel mjukgörande krämer.

I dag innehåller cirka 20 procent av alla hygien- och kosmetikaprodukter formaldehyd. Av dessa 20 procent är det endast cirka 55 procent som står deklarerat på förpackningen.

– Anledningen till detta är oftast inte att tillverkarna försöker kringgå regelverket, utan att formaldehyd kan bildas i kombination med andra ämnen, ofta handlar det då om låga koncentrationer, mycket lägre än de 0,2 procent som är tillåtet, förklarar Inese Dubnika Hauksson.

Så kan kontaktallergi undvikas

Ett enkelt sätt att minska risken att drabbas av kontaktallergi är att helt undvika parfymerade produkter. Den som ändå får problem med eksem, klåda eller rodnad bör genomgå ett så kallat lapptest. Det innebär att man droppar små mängder av ämnet på huden och observerar reaktionen efter två dygn. Risken att drabbas av kontaktallergi mot formaldehyd och liknande konserveringsmedel är lika stor om man använder dyra eller billiga produkter. Formaldehyd kan även finnas i krämer som ska behandla eksem.

Kerstin Hansson

Taggar: Allergier