Publicerad 10 september 2014

Stress inte ett individproblem

Stress på jobbet handlar om att krav och resurser inte går ihop. Det ska i första hand ses som en organisatorisk fråga och inte som ett individrelaterat problem. Det anser Britt-Marie Henriksson, projektledare för en stor inspektionsinsats kring stress på jobbet som inleds i oktober.

Under tre veckor i oktober får 2 000 företag besök av Arbetsmiljöverket. Temat för inspektionerna är arbetsmiljörelaterad stress. Insatsen är en del av den pågående EU-kampanjen om friska arbetsplatser, där 30 länder deltar. Arbetsmiljöverkets inspektioner berör nio olika branscher – bland annat tillverkning, transport, säkerhet och bevakning och museer.

– Urvalet är baserat dels på arbetsskadestatistik i respektive bransch där stress kan vara en bakomliggande faktor, men också på inspektörernas kunskap om branscher vi upplever kan vara utsatta, säger Britt-Marie Henriksson projektledare för inspektionerna.

Arbetsgivare som får besök kommer att få berätta om hur rutinerna för att förebygga stress ser ut.

– Vi frågar om de har undersökt och riskbedömt arbetsmiljön och i så fall vilka grupper, skift och arbetsförhållanden de tittat på. Vi kommer också fråga om det finns balans mellan krav och resurser i jobben.

Syftet med EU-kampanjen är att öka kunskaperna om arbetsrelaterad stress, ett område som många arbetsgivare tycker är svårt att hantera, enligt Britt-Marie Henriksson. Enligt en undersökning av Europeiska arbetsmiljöbyrån anser fyra av tio arbetstagare att arbetsgivare inte vet hur de ska förebygga stress.

– Därför är det viktigt att arbetsgivaren skaffar sig kunskap, så att det inte blir svårare än vad det är. För det är viktigt att veta att det här är en organisationsfråga. Stress på jobbet är ett resultat av att krav och resurser inte väger jämnt. Men ofta ses stress utifrån ett individperspektiv, och det vill vi ändra på, säger hon.

Arbetsgivare har skyldighet att jobba med frågan om arbetsmiljörelaterad stress precis på samma sätt som de arbetar med övriga arbetsmiljöfrågor.

– Vi är en kontrollerande myndighet och ska se till att lagstiftningen efterlevs. Finns det förbättringsåtgärder ställer vi krav och sedan får företagen beskriva åtgärderna i en handlingsplan. Och tycker vi inte att de har tillräcklig kunskap bör de ta del av webbutbildningen, läsa informationsmaterialet och göra självskattningen. Kanske finns det också skäl att ställa krav på att anlita företagshälsovård eller annan extern kompetens.

Inspektionerna

Resultaten av Arbetsmiljöverkets inspektioner presenteras på Arbetsmiljöriksdagen i oktober.
Branscher som inspekteras är tillverkning, transport, bank och finans, säkerhet och bevakning, förskolor, bibliotek, arkiv, museum, hotell och restaurang, konstnärlig och kulturell verksamhet samt religiös verksamhet.

Länk till Arbetsmiljöverkets temasida om Arbetsmiljörelaterad stress.

Carin Hedström

Taggar: Stress