Publicerad 27 november 2014

Mobilen kan påverka sömnen

Många tar med sig surfplattan eller mobilen ända ner i sängen. Sömnforskare ska nu undersöka om apparaternas blåa skärmljus påverkar sömnen och nästa dags prestationer. De vill även utveckla en mobilapp, som ska ge stöd vid sömnproblem.

Svenskar sover allt mindre och sämre. Samtidigt visar forskning att sömnbrist är dåligt för hälsan.

– I genomsnitt har nattsömnen minskat med en till två timmar de senaste tjugo åren, säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap vid Uppsala universitet. Det är oroande att vi inte sover tillräckligt. Självrapporterad sömnbrist ökar till exempel risken för att utveckla Alzheimer

Han och några forskarkolleger har fått 1,8 miljoner kronor av AFA Försäkring för att studera hur det blåa ljuset från surfplattor, mobiler och andra tekniska prylar påverkar nattsömnen. Forskarna ska jämföra personer som läser papperslektyr innan de sover med andra, som läser på skärm. De ska studera om skärmljuset rubbar dygnsrytmen och påverkar sömnens sammansättning och därefter mäta hormonhalter, ämnesomsättning med mera.

– Det blåa ljuset sänker nivån på sömnhormonet melatonin, säger Christian Benedict. Det lurar hjärnan att det är dags att vara vaken, uppmärksam och aktiv.

Men viktigare än blått ljus är nog innehållet i de mejl man kollar innan man släcker lampan, säger han. Det är svårare att slappna av och sova när jobbtankarna kommer igång.

Forskarna ska också undersöka om försökspersonernas stresstålighet påverkas av sömnbrist. Pilotstudier pekar på att många klarar sina vanliga arbetsuppgifter ganska bra även om de sovit för lite.

– Men i stressiga situationer i arbetet verkar man tappa mycket av sin prestationsförmåga.

För att hjälpa personer som sover dåligt, och samtidigt samla in anonymiserad data till sömnforskningen, vill forskarna utveckla en mobilapp, som ger stöd och råd i sömnfrågor. Tanken är att användarna ska mata in uppgifter om hur de har sovit och hur de mår. Sedan ska de kunna få personlig sömnstatistik och råd om hur de kan sova bättre.

– De ska få hjälp att se hur deras sovvanor ser ut och hälsorelaterade tips, baserade på personliga data. Det finns flera strategier för att förbättra sömnkvaliteten, som man själv kan lära sig använda.

Christian Benedicts förhoppning är att en första version av appen ska testas under nästa år och därefter lanseras i större skala. Han ser ingen motsättning i att använda mobiler för att hantera sömnproblem, trots att de kan ha att göra med just teknikanvändningen.

– Det handlar om doseringen, säger han. Du ska inte sitta i sängen i timmar och mäta med appen. Det ska bara ta någon minut.

Sömnsvårigheter ett folkhälsoproblem. Enligt Arbetsmiljöverkets senaste arbetsmiljöundersökning har uppemot en tredjedel av kvinnorna och omkring var femte man varje vecka svårt att sova på grund av tankar på jobbet. Studier på senare år har visat att långvarig sömnbrist kan öka risken för exempelvis demens (alzheimer), diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar, och även öka risken för fetma.

Margareta Edling

Taggar: StressPsykisk hälsaSömn