Trafikljus

Publicerad 23 maj 2014

Sverige leder stressligan

Sverige ligger i topp bland EU:s 28 stater när det gäller att tycka att jobbet är stressigt. Nästan hälften av alla svenskar tycker att stressen har blivit värre under det senaste året, en annan toppnotering. Européerna tycker att stress är det största arbetsmiljöproblemet. Men överlag är man ändå nöjd med sin arbetsmiljö.

Siffrorna finns i den senaste Eurobarometer, där EU-kommissionen har undersökt hur vi har det på jobbet i de 28 medlemsländerna. 26 000 personer har fått svara på frågor.

De flesta är nöjda med sin arbetsmiljö, men det hindrar inte att det finns många problem på Europas arbetsplatser.

Stress framstår som det största problemet. Mer än hälften av européerna tycker att de utsätts för stress i arbetet och hela 67 procent av svenskarna, en topplacering i frågebatteriet. En annan svensk toppnotering är att 47 procent av svenskarna tycker att problemen med stress försämrats under det senaste året. I hela EU är den siffran 27 procent. Stress anses av hälften i EU vara den största arbetsmiljörisken. Därefter kommer repetitivt arbete, 27 procent.

En fjärdedel av de arbetande i EU lider av besvär i rörelseorganen, depression och oro. Men bara sex av tio har diskuterat sin arbetsmiljö med arbetsgivare eller skyddsombud. Sverige ligger här på elfte plats från botten. Liter mer än hälften säger att ett förebyggande arbetsmiljöarbete äger rum på arbetsplatsen och litet mindre än hälften av de sjukskrivna får rehabilitering tillbaka i arbetet i Europa.

Men de allra flesta är alltså nöjda med sin arbetsmiljö, 85 procent. Sverige ligger i mitten av ligan med 82 procent, i topp finns Österrike med 92 procent och i botten Grekland, 53 procent.

När det gäller svar på frågorna om arbetsvillkoren, tycker bara något över hälften att de har bra arbetsvillkor. Danmark ligger högst med 87 procent och sist kommer Grekland, där bara 16 procent tycker att de har bra arbetsvillkor. Sverige ligger på sjunde plats av 28 länder med 77 procent.

Drygt hälften tycker att arbetsvillkoren blivit sämre och bara 12 procent att de blivit bättre under de senaste fem åren. I Sverige tycker 47 procent att de blivit sämre och var tionde att de blivit bättre. Resten tycker att de inte har förändrats.

Trots detta är de flesta nöjda med sina arbetsvillkor, hela 77 procent. I Danmark är 94 procent nöjda med arbetsvillkoren, i Sverige 86 procent.

80 procent av alla är nöjda med sina arbetsuppgifter och 74 procent med arbetsbördan. De flesta är också nöjda med sina arbetstider, Danmark i topp och Sverige på sjunde plats, och sina arbetsuppgifter, Sverige på femte plats, efter Österrike, Belgien, Finland och Danmark. Färre är nöjda med arbetsbördan, Österrike och Danmark i topp, Sverige nummer elva. När det gäller arbetets självständighet ligger Sverige fyra, Danmark i topp.

Européerna är nöjda med sitt livspussel, eller balansen mellan arbete och privatliv, 74 procent, medan den svenska siffran är 84 procent, Danmark i topp.

Nästan alla har betald semester om minst fyra veckor, men bara 26 procent har flexibilitet och möjlighet att jobba hemma, i Sverige 57 procent, en annan toppnotering. Nästan hälften är nöjda med inflytandet på jobbet, Sverige 79 procent, i topp ligger Österrike följt av Danmark och Finland.

Till rapporten

Eva Ekelöf

Taggar: Stress