Publicerad 13 juni 2014

Terapi och självhjälp ökar i arbetslivet

Självreflektion, teambuilding och feedbackträning – allt är exempel på inslag i arbetslivet som ska stärka både människa och organisation. Socialantropologen Hans Tunestad har i sin avhandling studerat hur psykologiska teorier om självhjälp blivit en naturlig del av hur organisationer tänker kring utveckling.

Hans Tunestad avhandling bygger dels på intervjuer med terapeuter och med klienter med stressrelaterade problem, dels på observationer från såväl managementkurser som teambuildingskurser, och från terapimässor.

– Jag har undersökt om organisationsstyrning och terapi har närmat sig varandra. Och så är det. Arbetet har terapeutiserats och det som hänt är att terapeutiska tekniker lånats in till management. Till exempel hur man ska kunna kommunicera mer effektivt via jag-budskap samt olika metoder för ökad självförståelse, säger han.

Enligt Hans Tunestad är resultaten intressanta, framför allt när de ställs i relation till den kritik som historiskt riktats mot arbetslivet och synen på arbete, där arbete främst setts som något mödosamt och ojämlikt, som sliter ut människor.

– Man kan säga att systemet sugit upp den här kritiken och förändrats. Dels genom att lägga vikten på självbestämmande, snarare än på hierarkiska organisationer. Dels genom att utveckla ett ömsesidigt synsätt, där man tänker att välmående och arbetsglädje är viktigt för att organisationer ska fungera bra. Samtidigt som välmående förutsätter arbete med sig själv.

I dag är alltså känslor, förmågan till självreflektion och ett gott gruppbeteende ett sätt att bidra till organisationers effektivitet och utveckling. Och även om människor är kritiska och ifrågasättande tycker väldigt många att metoderna och teorierna är användbara, anser Hans Tunestad.

– Det som krävs är att vem som helst ska kunna förstå och tillämpa verktygen. Och vem vill inte kunna kommunicera effektivare, vem vill inte kunna styra sig själv?

Om det finns några avigsidor med den här utvecklingen har inte Hans Tunestad undersökt, hans avhandling är en studie som beskriver läget i organisationer, som det ser ut i dag.

– Men en sak som slog mig i arbetet är hur skickliga människor är på att reflektera på det här sättet, och tänka i psykologiska banor. Och slutsatsen är att man med det här sättet att tänka och handla etablerar en viss relation till sig själv, där detta "själv" finns där för att bearbetas, alltså där en slags självexploatering blir det naturliga sättet att vara. Min avhandling är ett sätt att försöka belysa just den här utvecklingen, som är svår att se när man är mitt inne i processen.

Fakta

Avhandlingen The Therapeutization of Work: The Psychological Toolbox as Rationalization Device during the Third Industrial Revolution in Sweden, har lagts fram av Hans Tunestad vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet

Carin Hedström

Taggar: ArbetsmiljöarbeteChef