Publicerad 18 december 2015

Äldre allt friskare

Äldre i arbetslivet

Landets äldre blir allt friskare och de jobbar också högre upp i åldrarna. Men sysselsättningen har inte ökat i samma utsträckning som hälsan har förbättrats visar en ny rapport.

Dödligheten bland 65-åringar har minskat med 2 procent år 1991 till 1,3 procent år 2009. Det visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

– Gruppen 60-65 år är inte densamma i dag som i mitten av 1990-talet, de har betydligt lägre dödlighet och en bättre självskattad hälsa, säger Mårten Palme, som är en av rapportförfattarna, i en kommentar.Foto: Stockholms universitet

Sysselsättningen bland de äldre har ökat under samma tidsperiod, men inte i samma utsträckning som hälsan förbättrats. 1985 var det betydligt fler friska äldre som jobbade jämfört med 2009. Men det är inte bara hälsan som påverkar beslutet att gå i pension eller fortsätta arbeta. Arbetsmiljö, ekonomi och trygghetssystem har också betydelse.

Rapportförfattarna har också studerat hur mycket mer de äldre i arbetskraften skulle kunna arbeta om de arbetade lika mycket som de i åldersgruppen 50-54 år som har motsvarande hälsa. Slutsatsen blev att män i åldrarna 60-64 år skulle kunna ha 13,5 procents högre sysselsättning och de i åldersgruppen 65-69 år skulle kunna ha 68 procents högre sysselsättning. För kvinnor är resultaten likartade. Lite lägre för åldersgruppen 55-59 år men lite högre för gruppen kvinnor äldre än 60 år.

Ladda ner rapporten:

Fakta om studien

Rapporten bygger på data kring relationen mellan arbetskraftsdeltagande och hälsa hos personer i åldrarna 55-69 år under perioden 1985-2009.

Taggar: Må braGenerationer