Publicerad 7 augusti 2015

Arbetet ger oss mening i livet

Friskfaktorer

Jobbet är en stor del av vårt liv. Förutom lön ger arbetet status och identitet och en möjlighet till självförverkligande. Men även de sociala relationerna och känslan av delaktighet är viktig.

Lönen är den främsta anledningen till att vi arbetar. Får vi inte betalt försvinner mycket av motivationen till att ta en anställning. Men därutöver har jobbet en rad socialpsykologiska funktioner.

– Arbetet är viktigt för identitet och självkänsla. Det är en slags social markör som säger något om vilken status och position man har i samhället, säger Kerstin Isaksson, professor i psykologi vid Mälardalens högskola.

Det märks framför allt när vi träffar nya personer och ska presentera oss. Ganska snabbt brukar det då komma upp vad man jobbar med och vilket yrke man har.

– Att arbetet är en social markör kommer också fram när man inte vill säga att man är arbetslös för man tycker att det är lite pinsamt.

Men även de sociala relationerna vi får genom jobbet är viktiga för oss, liksom den känsla av delaktighet vi upplever på arbetsplatsen, men även i samhället i stort. Blir man arbetslös minskar känslan av samhörighet. Samtidigt försvinner de vardagsrutiner som man har när man jobbar och det är lätt att tappa orienteringen i tiden.

– Rutinerna är viktiga för att visa att man är med i samhället. Fredagsmys är inte lika mysigt om man inte har jobbat i veckan och ska vara ledig. Detsamma gäller för semester. Det är något som man har jobbat in och förtjänat, säger Kerstin Isaksson.

Men vilken funktion arbetet har i ens liv beror också på individen. Medan en del brinner för arbetet och karriären förverkligar sig andra genom fritidsaktiviteter eller familjen. Ideellt arbete kan också fylla samma funktion som betalt arbete.

Även ens yrkesidentitet spelar in och är man läkare eller lärare är den identiteten kanske viktigare än i andra yrken. Men även om man har ett ensidigt, slitsamt och kanske inte så meningsfullt arbete går det att hitta motivation och tillfredsställelse i det man gör.

– Att känna att man är kompetent och klarar av saker är jätteviktigt. Din identitet stärks av att arbetet är någonting som du är bra på och att du kanske får beröm av chefen.

Vilken roll arbetet spelar för individen skiljer sig åt i olika länder. Vi svenskar är kända för att vara flitiga och värdera arbetet högt, något som vi delar med andra invånare i Nordeuropa.

– Men det finns länder som är värre. I Japan till exempel är arbetet ännu viktigare än i Sverige och det finns starka band till företaget där man jobbar. Det handlar om kulturskillnader.

Inställningen till arbetet varierar också med ålder och det finns även generationsskillnader, även om Kerstin Isaksson kan tycka att deras betydelse ofta överdrivs.

– Nästan alltid säger man att nu kommer det en ny generation och för dem är jobbet inte så viktigt. Men när de blir 35 och har villa, vovve och Volvo blir jobbet viktigt även för dem.

Taggar: Må braPsykisk hälsa