Publicerad 12 augusti 2015

Det gör oss sjuka på jobbet

FRISKFAKTORER

Det finns en rad riskfaktorer för psykisk ohälsa i arbetslivet som kan leda till att folk blir sjukskrivna, visar en kunskapsöversikt från forskningsrådet Forte. Men även produktiviteten och engagemanget på arbetsplatsen påverkas.

Den mest kända faktorn för psykisk ohälsa är så kallat spänt arbete, det vill säga höga krav i arbetet men liten möjlighet att kontrollera och påverka sin arbetssituation. Finns det däremot socialt stöd på arbetsplatsen med avlastning när man har mycket att göra, hjälp med prioritering av arbetsuppgifter och återkoppling på arbetet minskar risken för stressrelaterade besvär och depressioner.

– Det är viktigt att man förstår och ser varandra på en arbetsplats. Är man en del av gruppen och får stöd och hjälp när man behöver det förstärks det friska. Men är det en dålig stämning så gör man förmodligen också ett sämre jobb, säger Eva Vingård, professor vid Arbets- och miljömedicin på Uppsala universitet och projektledare för kunskapsöversikten.

Det måste också finnas möjligheter att utvecklas i jobbet. Annars är risken att arbetstagarna blir understimulerade och oengagerade, vilket kan leda till håglöshet och depression. Men det påverkar också verksamheten negativt och gör att företaget eller organisationen förlorar utvecklingsmöjligheter.

– Det är så konstigt med debatten om psykosociala faktorer – att det är ett påfund som man inte ska lägga på arbetsgivaren. Men arbetsgivaren är den som tjänar mest på en bra arbetsmiljö där människor är motiverade, vill jobba och göra sitt bästa.

Mobbning är en annan riskfaktor för psykisk ohälsa. Den risken ökar vid bland annat organisationsförändringar, visar en nyligen publicerad svensk studie.

– Organisationsförändringar är något som man måste göra med stor omsorg. Det gäller att göra det begripligt och hanterbart, säger Eva Vingård.

Osäkra anställningar leder också i högre grad till psykisk ohälsa. Tillfälligt anställda löper 25 procent större risk att drabbas av psykiska besvär jämfört med fast anställda, visar en litteraturöversikt. Men som frilans eller konsult kan det vara lättare att vänja sig vid de osäkra arbetsvillkoren eftersom de är mer av ett normaltillstånd, menar Eva Vingård.

Psykiskt ansträngande arbete, till exempel inom vård och omsorg där man upplever att ens arbetsinsats inte räcker till, tillhör också riskfaktorerna. Det gäller även om man inte får någon belöning, uppmuntran eller erkännande för sitt arbete. För arbetstagarna är det dessutom viktigt att det finns en tydlig struktur på arbetsplatsen.

– Det handlar mer om att det är en schyst arbetsplats med tydliga strukturer, dels mellan företaget och medarbetarna men också mellan medarbetarna. Man ska kunna lita på att det är de bästa besluten som fattas och att det finns insyn och transparens, säger Eva Vingård.

Ladda ner rapportern här:

Taggar: Må braPsykisk hälsa