Publicerad 27 mars 2015

Få kan påverka belysningen på jobbet

Belysning

Få anställda har möjlighet att själva reglera sin belysning på jobbet. Det visar en ny undersökning om belysning och arbetsmiljö.

Undersökningen om belysning och arbetsmiljö är beställd av Belysningsbranschen, en branschorganisation för tillverkare och importörer av lampor. Totalt har 1 000 intervjuer genomförts med anställda inom olika branscher, både kontor och industri. Av dessa uppger endast 15 procent att de kan reglera styrkan på belysningen vid sin arbetsplats. Endast 3 procent har belysning som anpassas automatiskt efter dagsljuset.

När de som ingår i undersökningen fått svara på vilka problem de har med belysningen på arbetsplatsen svarar 27 procent att det största problemet är att belysningen inte går att reglera. 23 procent uppger att det är för mörkt vid arbetsplatsen och 18 procent att belysningen är otrivsam. Lika många uppger att den är felriktad. Fler industrianställda än kontorsanställda uppgav att det var för mörkt på arbetsplatsen.

Dålig belysning kan leda till trötthet och huvudvärk. Den som ser dåligt spänner sig ofta vilket kan ge värk i nacke och skuldror. Dålig belysning kan också vara negativt för säkerheten på jobbet och leda till olyckor.

Ladda ner rapporten:

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom Marianne Zetterblom Chefredaktör och ansvarig utgivare 08-402 02 52

Taggar: Belysning