Taturerare

Publicerad 23 mars 2015

Förbjudna ämnen i tatueringsfärg

Kemikalier

Av totalt 29 tatueringsfärger som Läkemedelsverket har granskat innehöll 15 färger förbjudna ämnen. Ämnen som kan orsaka cancer, allergi eller vara skadliga för fortplantning och arvsmassa. 

– Det är ett nedslående resultat och vi kommer att fortsätta vår kontroll av tatueringsfärgerna på den svenska marknaden, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets kontroll innefattade färger som används för tatuering och permanent makeup. Av totalt 29  produkter innehöll 15 förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. 6 av produkterna innehöll så kallade aromatiska aminer som är förbjudna eftersom de är cancerframkallande och kan skada arvsmassa och fortplantningsförmågan eller är allergiframkallande. Kontrollen resulterade i att 20 färger helt togs bort från den svenska marknaden.

– Reglerna för tatueringsfärger är hårda och de som tillverkar eller importerar färger till Sverige, säljer eller injencerar måste ta sitt ansvar och kontrollera att färgerna uppfyller regelverket. Det betyder att företagen måste ha koll på reglerna och granska tatueringsfärgerna innan de säljs vidare eller används. Som tatuerare har man en skyldighet att lämna skriftlig information om innehållet i de färger man använder. Det betyder att innan tatueraren injencerar en färg så måste de försäkra sig om att de har all information som kunden har rätt till samt följa alla hygienkrav noga och använda handskar och liknande, säger Magnus Crona.

Alla tatueringsfärger som används på marknaden måste finnas anmälda i Läkemedelsverkets register. Det är de som tillverkar färger i Sverige eller som för in färger till landet som ska anmäla dem till registret. De som driver tatueringssalonger kan vända sig till Läkemedelsverket för att ta reda på om den färg de tänker använda finns anmäld. Magnus Crona tipsar även om Rapex (Rapid alert system for non-food dangerous products) som är ett system inom EU med ett register över farliga ämnen som exempelvis tatueringsfärger. Att prenumerera på Rapex veckobrev är kostnadsfritt

– Jag rekommenderar alla som driver en salong att prenumerera på Rapex. Då kan man se vilka färger som det varnas för och undvika att köpa in eller använda dem, säger Magnus Crona.

Ladda ner Läkemedelsverkets lista på kontrollerade ämnen

Fakta Så kan hälsorisker vid tatuering förebyggas

Piercing och tatuering innebär alltid en hälsorisk eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. Därför är det viktigt med god kunskap om hygien och goda hygienrutiner för att minska riskerna. Den som driver en tatueringssalong har ansvar för rutiner och egenkontroll. En god hygien är bästa sättet att minimera riskerna. Viktigt är att rengöra, desinficera och sterilisera de arbetsverktyg som används. Det är också viktigt att tvätta och desinficera händerna och att använda engångshandskar vid behandlingen. Lokalerna bör vara utformade så att rengöring och desinfektion underlättas. Piercing- och tatueringsverksamheter är anmälningspliktiga till miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Den som bedriver en piercing- och tatueringsverksamhet har ansvar för egenkontrollen av sin verksamhet och ska följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. (Källa Socialstyrelsen)

Taggar: AllergierKemikalier