Marianne Caesar

Publicerad 13 juli 2015

Fyra röster om att främja hälsan

Utveckla ledarskapet, satsa på att minska sjukskrivningarna, prata om dagen eller sjunga tillsammans. Det är fyra sätt att jobba med att öka hälsan hos de anställda.

Lena Johansson, chef på Rentic. Har gått ledarskapsutbildningen ”Rena lyftet” för städbranschen.

Varför har du satsat på en ledarskapskurs med fokus på hälsa?

– Jag är chef på en liten firma som är under utveckling. Och jag tror att det är viktigt att jag lär mig mer om både företagande i stort och om ledarskapsfrågor för att både jag och mina medarbetare ska må bra.

Vad krävs det av dig för att det ska fungera?

– Att jag är rak och konsekvent och säger hur det ska vara. De som jobbar här ska känna sig trygga med sin arbetsuppgift. Alla ska också vara medvetna om vad de gör och varför. Även om vi är ett litet företag är det viktigt att veta vilka roller vi har.

Mår medarbetarna bättre av att ta ansvar?

– Ja, det tror jag. Det är medarbetarna som är ute och jobbar och träffar kunderna på plats, då är det också rimligt att det är de som tar besluten inom sitt arbetsområde. Sen är det såklart viktigt att de vet att jag alltid finns tillhands för ett samtal när de behöver.  

Hur viktig är motivationen?

– Jätteviktig. Jag försöker se till att alla är med och planerar för utvecklingen i företaget genom att ta eget ansvar.  Jag hoppas och tror också att det beröm och den återkoppling de får från både mig och kunderna är motiverande.

Anna Berg, kontorschef på Nordea i Katrineholm. Tidigare gruppchef på Kundcenter Företag i Eskilstuna där de satsade på att minska sjukfrånvaron .

Hur gjorde ni för att minska sjukfrånvaron?

– Alla som sjukanmälde sig blev erbjudna att prata med en sjuksköterska som gav goda råd och som medarbetarna kunde fråga om sin hälsa. Dessutom hade vi gruppchefer kontinuerlig utbildning kring hälsa och vad vi skulle vara uppmärksamma på i ett tidigt skede för att minska risken för långtidssjukskrivning.

Vad gjorde ni gruppchefer mer?

– Vi ringde medarbetarna dag två för att höra hur de mådde och om det var något vi kunde göra. För att ingen skulle uppleva det som kontroll hade vi hela tiden en kommunikation på arbetsplatsen om varför vi gjorde det.

En sjukanmälan gick också alltid till den som lade schemat, varför?

– Då gick det snabbt få en överblick så att resurserna fördelades på ett bra sätt, i slutändan ledde det till mindre stress för medarbetarna. 

Samtidigt satsade vi också på frisknärvaro och tog tillsammans med medarbetarna fram olika aktiviteter. Lunchpromenad med mat, blomsterbindning, go-cart och föreläsningar om kost, motion och sömn, var några av dem.

Lyckades ni med er satsning?

– Vårt arbete pågick systematiskt under flera år och blev väldigt lyckosamt. Det finns inga snabba lösningar.

Johan Skoglund, undersköterska på akutavdelningen på Enköpings lasarett.

Ni har schemalagd tid för spegling, vad innebär det?

– Innan vi som jobbat tillsammans lämnar avdelningen sätter vi oss ner i personalrummet och går igenom dagen. Vi turas om att leda samtalet och alla ska svara på frågan ”Hur har din dag varit?”. För det mesta är svaren att dagen varit bra. Men så finns de dagar när behovet av att prata är stort.

Vad är det ni tar upp då?

– Det kan ha varit ett hjärtstopp, ett otäckt dödsfall eller en anhörig som varit våldsam. Det känns bra att få prata igenom det med dem i arbetslaget som varit med om samma sak. Pratar man inte om det jobbiga som hänt bär man lätt med sig tankarna hem.

Vad betyder speglingen för arbetsgruppen?

– Vi lär känna varandra mer och mer genom att vi är öppna. Någon kan också berätta att de sovit dåligt på natten, någon annan vad de ska göra på kvällen.  Alla gör en avvägning vad vi pratar om så att det blir bra samtal.

Hade speglingen blivit av om det inte legat på schemat?

– Nej, det tror jag inte. Då hade var och en rusat hem till sitt.  Nu sitter vi mellan tio minuter och en halvtimme beroende på vad som hänt under dagen.

Marianne Caesar, enheten för naturvård på Länsstyrelsen i Stockholm.

Ni har en lite annorlunda friskvårdsaktivitet på jobbet, berätta om den.

– Vi träffas en gång i veckan mellan 11 och 12 och sjunger tillsammans. Lunch klarar man av innan eller efter. Vi brukar vara runt 15 personer varje gång och det är en sångpedagog som leder oss. Kunskapen är ojämn och alla är välkomna. 

Vilka är det som kommer för att sjunga?

– Det är kollegor i alla åldrar och från olika avdelningar. Ibland sjunger man med någon man aldrig sett tidigare. Det är lite kul, då känner man igen ansiktet nästa gång vi möts i jobbet. Min chef har också varit med de senaste gångerna.

Är det inte jobbigt att stå och ge hals tillsammans med chefen?

– Nej, det tänker man inte på.  Vi går dit för att sjunga tillsammans.  Det är ett utmärkt sätt att använda friskvårdstimmen, man behöver varken byta om eller duscha.  Däremot måste vi alltid börja med att plocka undan stolar och bord eftersom vi håller till i en konferenslokal.

Vad händer i kroppen när man sjunger?

– Det frigörs endorfiner och jag känner ett välbefinnande efteråt. Ibland kanske vi tycker att vi har det för stressigt på jobbet och inte hinner gå till kören på lunchen.  Men så får man den där timmens sång mitt på dagen och allt känns lättare.

Taggar: Så gjorde viArbetsmiljöarbeteMå bra