Träning på gym

Publicerad 11 mars 2015

Höga halter nickel på gymmet

Allergier

Redskap och vikter på gym släpper ut så mycket nickel att de kan orsaka eksem hos personer som redan är nickelallergiker. Gymägare, instruktörer och städare riskerar att drabbas av hudbesvär.

Den som använder redskap på gym utsätts ofta för höga halter allergiframkallande nickel. En ny studie visar att allergiska personer bör vara försiktiga.

– Man kan få en betydande mängd nickel på huden både vid användande och vid exempelvis reparationer och rengöring, säger Mihály Matura, överläkare vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Forskarna har gjort mätningar i flera gym i Stockholmsområdet. Friska försökspersoner har fått träna i en timme. Sedan har mängden nickel som hamnat på försökspersonernas händer fastställts.

– Vi har nu kunnat mäta den mängd nickel som fastnar på huden, vilket inte gjorts tidigare. Ett överraskande resultat var att nytillverkade maskiner kan släppa ut väldigt höga halter, trots en ökad medvetenhet om nickel och allergier generellt, säger Mihály Matura.

EU införde ett nickeldirektiv 2000 som ska begränsa risken att utsättas för nickel för att förebygga nickelallergi och eksem. Det gäller till exempel smycken, klockor, knappar och telefoner. Gymredskapen omfattas än så länge inte av direktivet.

– Den nya studien kan få fler gymägare att bli medvetna om förekomsten av nickel och hur den kan förebyggas, till exempel genom att köpa redskap som är täckta med plast, genom att använda skydd vid långvarig kontakt och genom information till kunderna. Dessutom går det att enkelt göra ett nickeltest som finns att köpa på Apoteket. Det visar snabbt hur höga halterna som frisätts, säger Mihály Matura.

På sikt är hans förhoppning att branschen och tillverkare gemensamt medverkar till att gymredskapen frisätter mindre nickel än idag. I Sverige är 10-15 procent av kvinnorna och 2-5 procent av männen allergiska mot nickel. Studien har letts av Anneli Julander, forskare vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Taggar: Allergier