Publicerad 3 juli 2015

Kolla Facebook på jobbet vanligast bland chefer

Sociala medier

Svenskarna lägger allt mer arbetstid på privat användande av sociala medier. Allra mest tid lägger cheferna. Det visar en undersökning från Alna.

Svenska chefer lägger i genomsnitt en halvtimme per arbetsdag på privat användande av sociala medier. 15 procent av cheferna lägger en timme eller mer per arbetsdag på privat användande av sociala medier. Det visar en undersökning från den partsägda organisationen Alna som hjälper företag att hantera skadligt bruk på arbetsplatsen.

Nästan en tredjedel av cheferna i undersökningen tycker själva att de använder sociala medier för mycket på arbetstid och lika många skulle vilja minska tiden de är inne på sociala medier för bruk. En femtedel av cheferna kan inte vara öppna mot sin egen chef om sitt beteende. Hela 27 procent av cheferna säger att deras arbete blivit lidande.

– Detta är en ny typ av skadligt bruk som vi ser växer, helt enkelt för att de är så lättillgängligt, och chefer som har datorn som huvudsakligt arbetsredskap, är uppenbarligen extra utsatta, säger Moa Miniscetti, psykolog och klinisk chef på Alna.

Enligt undersökningen har endast 39 procent av företagen en policy för hantering av sociala medier.

– På det här området har det förebyggande arbetet inte hängt med. Därför väntar många företag ofta alldeles för länge med åtgärder. Att hålla ett strukturerat samtal i en tidig fas kan göra stor skillnad, säger Moa Miniscetti.

Taggar: ChefMå braIT