Publicerad 30 oktober 2015

Kontaktyrken ökar risken för sjukskrivning

Sjukskrivningar

Antalet sjukfall bland personer som arbetar med människor inom bland annat vård, skola och omsorg har fördubblats sedan 2009. Det visar en ny rapport.

De långvariga sjukskrivningarna bland anställda med så kallade kontaktyrken har fördubblats mellan åren 2009 till 2014, visar en rapport från AFA Försäkring. Det handlar om personer som ofta möter människor i utsatta situationer. Till exempel inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kyrkan och skolan. Allra störst risk att drabbas löper anställda inom socialt arbete, till exempel socialsekreterare, psykologer och kuratorer.

Kvinnor drabbas oftare än män av diagnoserna anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Bland män är depression vanligare. Högst risk att drabbas har kvinnor i åldrarna 36-45 år. Risken för 16-25 åringarna är lägst, men inom detta åldersintervall finns den högsta ökningstakten.

I rapporten efterlyser AFA Försäkring genusinriktad forskning som belyser arbetsbelastning för män och kvinnor inom samma yrke. De skriver även att det behövs mer kunskap om hur personer som varit sjukskrivna på grund av psy­kisk ohälsa bäst rehabiliteras tillbaka till arbetslivet.

I rapporten har 220 593 långa sjukfall studerats. Av dessa var 75 666 sjukfall med en psykisk diagnos. Med långt sjukfall menas en sjukskrivning som har pågått i minst tre månader eller lett till sjuk- eller aktivitetsersättning.

Taggar: StressPsykisk hälsaSjukfrånvaro